belka_kolor
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

OPIS GRY
W trakcie realizacji gry biznesowej uczestnicy podzieleni na zespoły konkurują między sobą o miejsce na rynku. Pozwoli to na zdobywanie praktycznych doświadczeń m.in. w zakresie: kształtowania strategii rozwoju, kierowania zespołem, komunikowania się, zespołowego rozwiązywania problemów, rentowności inwestycji, zarządzania rozwojem produktów, zarządzania sprzedażą, czy zarządzania wartością. 

W trakcie rozgrywek, które prowadzone są w sekwencjach odpowiadających kwartałom, uczestnicy otrzymują na starcie jednakowy pakiet informacji oraz kapitału. Postawiony im cel biznesowy to osiągnięcie najwyższej wartości firmy w czasie realizowanej gry.

Realizacja symulacji biznesowej rozwija umiejętności i kompetencje menedżerskie studentów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową.

W zbieraniu tych doświadczeń pomogą partnerzy programu, menedżerowie znanych wrocławskich przedsiębiorstw, którzy będą konsultować opracowywane plany i koncepcje jak i oceniać rozwiązania i wnioski zespołów w zakresie wchodzenia na nowe rynki, inwestycji technologicznych, wprowadzania nowych produktów, rozwoju i ciągłego doskonalenia a także inwestycji kapitałowych.
Program w tak szerokim zakresie przy udziale menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw może być realizowany dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego uczestniczyć w nim mogą studenci naszej uczelni, którzy zgłoszą się w procesie rekrutacji.

Uczestnicy/Zespoły
1. Gra oparta jest na pracy zespołów, które tworzy od 5 do 7 osób, reprezentujących 
co najmniej 2 różne kierunki studiów.

2. Dobór osobowy zespołów możliwy jest w jednej z wybranych ścieżek:
a. Zespół tworzy się samodzielnie. Wówczas, po złożeniu przez wszystkich studentów indywidualnych zgłoszeń, przedstawiciel drużyny zgłasza mailowo na adres studenci.zpu2@ue.wroc.pl dane (imiona i nazwiska) wszystkich członków zespołu.
b. Zespół tworzą moderatorzy gry. Wówczas studenci dobierani losowo.

3. W obu przypadkach kluczowe są kryteria, o których mowa w pkt. 1. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem