Wirtualne Laboratorium Przestrzeni

belka_kolor
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój


WIRTUALNE LABORATORIUM PRZESTRZENI (ZPUR)


O PROGRAMIE

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, których celem jest rozwój konkretnych kompetencji, kluczowych przy początku kariery zawodowej, a także przekazanie studentom i studentkom naszej Uczelni niezwykle cennej wiedzy dodatkowej, której program wykracza poza zakres nauczania realizowany podczas zajęć.

Etap wykładowo - szkoleniowy będzie składał się z:

 • zajęć warsztatowych kształcących kompetencje miękkie, a każdy z uczestników/uczestniczek będzie miał do wyboru 1 z 3 rodzajów szkoleń – realizowanych w wymiarze dwóch spotkań po 4h dydaktyczne. Będzie można rozwinąć swoje umiejętności w zakresie:
   • budowania efektywnego zespołu,
   • kreatywności i innowacyjności w działaniu,
   • planowania i osiągania celów projektowych.
 • oraz wykładów konwersacyjnych z mentorami z zakresu planowania i projektowania w w 2x4h dydaktyczne).

Etap praktyczny będzie realizowany w ścisłej współpracy z biorącą udział w programie jednostką samorządu terytorialnego (34h warsztatów oraz 8h paneli z JST). Wybrana gmina przedstawi case study, które będzie polegać na zaproponowaniu rozwiązania przestrzennego konkretnego terenu. Zadaniem uczestników Wirtualnego Laboratorium Przestrzeni, podzielonych na kilkuosobowe zespoły, będzie pozyskanie od ekspertów z JST informacji na temat danego terenu, dokładne zdiagnozowanie i przeanalizowanie uwarunkowań oraz poprzez dialog i poznanie potrzeb zaproponowanie rozwiązań przestrzennych. Uczestnicy będą mieli za zadanie opracowanie projektu, na który składać się będzie:

 • analiza funkcjonalno-przestrzenna
 • koncepcja zagospodarowania terenu
 • oraz wizualizacja zaproponowanego rozwiązania.

Prace wszystkich zespołów zostaną zaprezentowane zaproszonym przedstawicielom JST podczas rozstrzygnięcia konkursu kończącego I edycję Wirtualnego Laboratorium Przestrzeni. Na każdym etapie będziecie mieć możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach, mających na celu pomoc w realizacji projektu oraz nadrobienie ewentualnych braków, w zakresie umiejętności korzystania z poszczególnych programów. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych znajdują się w Regulaminie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia realizowane najprawdopodobniej będą w formie online. 

Czas realizacji I edycji programu WLP: 01.12.2020 – 04.06.2021

KORZYŚCI - CO ZYSKASZ?

Co zyskasz uczestnicząc w programie?

 • rozwiniesz kompetencje z zakresu planowania i projektowania przestrzennego, które w obecnych czasach należą do kompetencji przyszłości, dlatego warto je rozwijać już teraz,
 • poznasz nowoczesne sposoby planowania i zagospodarowania przestrzeni od strony praktycznej,
 • nauczysz się przeprowadzać analizy z wykorzystaniem danych przestrzennych i dokumentów planistycznych,
 • zaczniesz opracowywać i tworzyć projekty z wykorzystaniem narzędzi do projektowania 2D oraz 3D, a także za pomocą wizualizacji - pracy w programach: QGIS, AutoCAD, SketchUp czy V-Ray,
 • rozwiniesz kompetencje miękkie przydatne w każdej specjalizacji i branży, bez względu na to jaką ścieżkę kariery wybierzesz w przyszłości.

Ponadto… :

 • uzyskasz zaświadczenie uczestnika/uczestniczki Programu, a po ukończeniu oczywiście zdobędziesz Certyfikat Ukończenia Wirtualnego Laboratorium Przestrzeni,
 • otrzymasz także dodatkowe punkty ECTS (jeśli oczywiście w pełni zrealizujesz Projekt do końca),
 • poznasz siebie – wyniki badania bilansu swoich kompetencji, z pewnością pomogą Ci przygotować się do pracy zawodowej oraz będą wskazówkami do indywidualnego samorozwoju.

Rekrutacja_1 edycja - ZAKOŃCZONA

Rozpoczęliśmy rekrutację do I edycji programu WLP! 


W ramach udziału w Projekcie finansowanym z funduszy Unii Europejskiej pn. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku, prezentujemy wszystkim Studentom i Studentkom naszej Uczelni, którym pozostało max. 4 semestry do ukończenia studiów, możliwość udziału w nowym programie o nazwie: WIRTUALNE LABORATORIUM PRZESTRZENI

Aby wziąć udział w Projekcie zapoznaj się z Regulaminem i wypełnij Formularz.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

TERMIN: 12.11.2020 – 22.11.2020

Po zebraniu i ocenie Aplikacji skontaktujemy się ze wszystkimi zgłoszonymi osobami drogą mailową. 

Wyniki rekrutacji do programu Wirtualne Laboratorium Przestrzeni

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo o kolejnych etapach realizacji projektu.

HARMONOGRAM I. EDYCJI PROGRAMU WLP

SKŁADANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
TERMIN: 12.11.2020 – 22.11.2020

REALIZACJA PROGRAMU
TERMIN: 01.12.2020 – 04.06.2021

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu

Bud. E, pok. 207 

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław joanna_majer
Joanna Majer
tel. (71) 36 80 884
e-mail: joanna.majer@ue.wroc.pl


zaneta_2Żaneta Teklak
tel. (71) 36 80 884
e-mail: zaneta.teklak@ue.wroc.pl


iza_2

Izabela Beno
tel. (71) 36 80 886
e-mail: izabela.beno@ue.wroc.pl


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem