Wirtualne Laboratorium Przestrzeni

belka_kolor
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

WIRTUALNE LABORATORIUM PRZESTRZENI (ZPUR)

W ramach realizacji projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku zapraszamy gminy województwa dolnośląskiego do zgłaszania udziału w projekcie Wirtualne Laboratorium Przestrzeni – inicjatywie wymiany i transferu wiedzy między środowiskiem akademickim, a samorządowym. Naszym celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania przestrzennego i funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia projektowego będącego jego przedmiotem. Projekt polega na opracowaniu przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozwiązania przestrzennego dla wybranej działki w gminie zakwalifikowanej do projektu.

KORZYŚCI UDZIAŁU GMINY W PROGRAMIE WLP


HARMONOGRAM REKRUTACJI GMIN DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WLP 

 

TERMINY 

ETAP REALIZACJI 

01.12.2020 - 10.12.2020 

Rekrutacja gmin do udziału w Projekcie 

18.12.2020 

Wyniki rekrutacji 

 12.2020 - 06.2021 

Realizacja I. edycji Programu WLP 

ZGŁOSZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 10 GRUDNIA 2020 R.

WAŻNE! KAŻDA GMINA MOŻE ZGŁOSIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MAKSYMALNIE 3 LOKALIZACJE TERENU 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Warunkiem uczestnictwa w projekcie WLP jest:

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu na zagospodarowanie terenów w gminie województwa dolnośląskiego jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

ADRESACI KONKURSU

W programie WLP może wziąć udział każda gmina z województwa dolnośląskiego.  

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem