Business Challenger

bch_ed_2

Business Challenger to biznesowa gra strategiczna, podczas której zespoły studenckie prowadzą wirtualne firmy, działając na rynku krajowym jak i zagranicznym. 

Opis Gry

W trakcie realizacji gry biznesowej uczestnicy podzieleni na zespoły konkurują między sobą o miejsce na rynku. Pozwoli to na zdobywanie praktycznych doświadczeń m.in. w zakresie: kształtowania strategii rozwoju, kierowania zespołem, komunikowania się, zespołowego rozwiązywania problemów, rentowności inwestycji, zarządzania rozwojem produktów, zarządzania sprzedażą, czy zarządzania wartością.

W trakcie rozgrywek, które prowadzone są w sekwencjach odpowiadających kwartałom, uczestnicy otrzymują na starcie jednakowy pakiet informacji oraz kapitału. Postawiony im cel biznesowy to osiągnięcie najwyższej wartości firmy w czasie realizowanej gry.

Realizacja symulacji biznesowej rozwija umiejętności i kompetencje menedżerskie studentów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową.

W zbieraniu tych doświadczeń pomogą partnerzy programu, menedżerowie znanych wrocławskich przedsiębiorstw, którzy będą konsultować opracowywane plany i koncepcje jak i oceniać rozwiązania i wnioski zespołów w zakresie wchodzenia na nowe rynki, inwestycji technologicznych, wprowadzania nowych produktów, rozwoju i ciągłego doskonalenia a także inwestycji kapitałowych.

Program w tak szerokim zakresie przy udziale menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw może być realizowany dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego uczestniczyć w nim mogą studenci naszej uczelni, którzy zgłoszą się w procesie rekrutacji.

Uczestnicy/Zespoły

1. Gra oparta jest na pracy zespołów, które tworzy od 5 do 7 osób, reprezentujących co najmniej 2 różne kierunki studiów.

2. Dobór osobowy zespołów możliwy jest w jednej z wybranych ścieżek:

a. Zespół tworzy się samodzielnie. Wówczas, po złożeniu przez wszystkich studentów indywidualnych zgłoszeń, przedstawiciel drużyny zgłasza mailowo na adres studenci.zpu2@ue.wroc.pl dane (imiona i nazwiska) wszystkich członków zespołu.

b. Zespół tworzą moderatorzy gry. Wówczas studenci dobierani losowo.

3. W obu przypadkach kluczowe są kryteria, o których mowa w pkt. 1. 

II EDYCJA - REKRUTACJA MENTORÓW OTWARTA

Rozgrywki
Gra realizowana będzie w ramach ośmiu cotygodniowych sesji.

Harmonogram spotkań:
marzec: 16, 23, 30
kwiecień: 14, 20, 27
maj: 04, 11.

Podsumowanie gry: 18 maja 2021

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.03.2021 r.

zapisz_sie

Zadania dla biznesu:
W trakcie gry studenci/uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania swoich decyzji biznesowych z przedstawicielami biznesu.

Wymagany czas na konsultacje: w zależności od dostępności mentora 

Ilość grup  pod opieką jednego przedstawiciela biznesu: Mentor dostępny jest dla wszystkich grup w wyznaczonym przez siebie czasie w danym tygodniu
Ilość czasu przeznaczona na konsultację z jedną grupą 12 – 15 minut
Metoda komunikacji: MS TEAMS
Sugerowana specjalizacja przedstawicieli biznesu to: sprzedaż, finanse, analiza rynku, nowe usługi, marketing
Liczba zgłoszonych ekspertów/mentorów ze strony biznesu: dowolna

Przed rozpoczęciem rozgrywek zorganizujemy spotkanie informacyjne z organizatorami gry w celu omówienia zadań, jakie będą mieli do wykonania studenci.


Opiekunowie merytoryczni:
dr. hab., prof. UEW Grzegorz Bełz
dr. hab., prof. UEW Łukasz Wawrzynek  
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania 

Poprzednie edycje Business Challenger-a

I EDYCJA - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Termin realizacji Programu: od 16. 11.2020 r. do 22.01.2021 r. 

Uczestnicy Programu: studenci UEW, którzy zgłoszą się do udziału w Programie poprzez formularz rekrutacyjny. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.11.2020 r.

logotypy-02_kolor
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem