Business Challenger

vdvdfdfdf

Business Challenger to biznesowa gra strategiczna, podczas której zespoły studenckie prowadzą wirtualne firmy, działając na rynku krajowym jak i zagranicznym.

W trakcie realizacji rozgrywek uczestnicy podzieleni na zespoły konkurują między sobą o miejsce na rynku. Pozwala to na zdobywanie praktycznych doświadczeń m.in. w zakresie: kształtowania strategii rozwoju, kierowania zespołem, komunikowania się, zespołowego rozwiązywania problemów, rentowności inwestycji, zarządzania rozwojem produktów, zarządzania sprzedażą, czy zarządzania wartością.

W trakcie spotkań, które prowadzone są w sekwencjach odpowiadających kwartałom, uczestnicy otrzymują na starcie jednakowy pakiet informacji oraz kapitału. Postawiony im cel biznesowy to osiągnięcie najwyższej wartości firmy w czasie realizowanej gry. Realizacja symulacji biznesowej rozwija umiejętności i kompetencje menedżerskie studentów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową. W zbieraniu tych doświadczeń pomogą partnerzy programu i menedżerowie znanych wrocławskich przedsiębiorstw, którzy będą konsultować opracowywane plany i koncepcje. Wspólnie oceniają rozwiązania i wnioski zespołów w zakresie wchodzenia na nowe rynki, inwestycji technologicznych, wprowadzania nowych produktów, rozwoju i ciągłego doskonalenia a także inwestycji kapitałowych. Program w tak szerokim zakresie, przy udziale menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, może być realizowany dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu uczestniczyć w nim mogą studenci naszej uczelni, którzy zgłoszą się w procesie rekrutacji.

Uczestnicy/Drużyny

1. Gra oparta jest na pracy zespołów, które tworzy 5-7 osób, reprezentujących co najmniej dwa różne kierunki studiów.
2. Dobór osobowy zespołów możliwy jest w jednej z wybranych ścieżek:

a. Zespół tworzy się samodzielnie. Wówczas, po złożeniu przez wszystkich studentów indywidualnych zgłoszeń, przedstawiciel drużyny zgłasza mailowo na adres studenci.zpu2@ue.wroc.pl dane (imiona i nazwiska) wszystkich członków zespołu.
b. Zespół tworzą moderatorzy gry. Wówczas studenci są dobierani losowo.
3. W obu przypadkach kluczowe są kryteria, o których mowa w pkt. 1. 


W trakcie gry studenci/uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania swoich decyzji biznesowych z przedstawicielami biznesu. Przed rozpoczęciem rozgrywek zorganizujemy spotkanie informacyjne z organizatorami gry w celu omówienia zadań, jakie będą mieli do wykonania studenci.

Wymagany czas na konsultacje: w zależności od dostępności mentora 
Ilość grup  pod opieką jednego przedstawiciela biznesu: Mentor dostępny jest dla wszystkich grup w wyznaczonym przez siebie czasie w danym tygodniu
Ilość czasu przeznaczona na konsultację z jedną grupą: 12 – 15 minut
Metoda komunikacji: MS TEAMS
Sugerowana specjalizacja przedstawicieli biznesu to: sprzedaż, finanse, analiza rynku, nowe usługi, marketing
Liczba zgłoszonych ekspertów/mentorów ze strony biznesu: dowolna


Opiekunowie merytoryczni:
dr. hab., prof. UEW Grzegorz Bełz
dr. hab., prof. UEW Łukasz Wawrzynek  
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania 

logotypy-02_kolor

Szukasz informacji o grze jako student? Kliknij tutaj.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem