Targi Pracy

targi_pracy_slajder_3500x1167_220223

Targi pracy to cykliczne wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, podczas którego tworzymy przestrzeń bezpośredniego kontaktu pracodawców ze studentami(kami) Uczelni. Jego celem jest prezentacja ofert pracy, staży i praktyk oraz pozyskania kandydatów(ek) spełniających wymagania pracodawców.

Wydarzenie to realizowane jest przez Centrum Współpracy z Biznesem.

XXIX. Targi Pracy

edycja wiosenna – 6. kwietnia 2022

Promocja marki, ofert oraz ścieżek rozwoju, jak również przeprowadzanie bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych to kluczowe, choć nie jedyne korzyści wynikające z uczestnictwa w Targach.

XXIX. Targi Pracy będą wyjątkową edycją. Po blisko 2. latach nieobecności w formie stacjonarnej, z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 w kalendarzu wydarzeń uczelnianych, nasi studenci(tki) będą mogli(ły) realnie spotkać się z przedstawicielami biznesu oraz organizacji z Wrocławia, Dolnego Śląska, Europy, Świata. To możliwe, bo chociaż spotkanie planowane jest stacjonarnie, to miejsce świadczenia pracy nie stanowi dla wielu firm i pracowników ograniczeń. Praca zdalna lub hybrydowa uwalnia nas od miejsca koncentrując na celach, zadaniach oraz ludziach.

Z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton wynika, że pracodawcy w 2021 roku opublikowali o 34 proc. więcej ogłoszeń na największych portalach rekrutacyjnych niż w roku 2020. Również dane opublikowane przez Związek Liderów Sektora Usług biznesowych wskazują planowany wzrost zatrudnienia na poziomie 6,1 proc, w odniesieniu do ubiegłego roku. Pozwala to zauważyć, że pracodawcy poradzili sobie ze skutkami pandemii, a cześć z nich rozwija się niejednokrotnie szybciej, niż przed jej wybuchem. Prognozowane zapotrzebowanie na nowe kadry ma również związek z większą mobilnością pracowników, stałym napływem inwestorów oraz planowanym rozwojem istniejących już organizacji.1

Rzeczywistość rynku pracy budzi również wiele wyzwań, ale i możliwości. Odpowiedzi na nie szukają młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy oraz Ci którzy będąc w centrum zmian doświadczają ich zmienności. Pojawią się, wobec tego pytania:

Odpowiedzi poszukiwać można w różny sposób. Z rozmów ze studentami(kami) i przedstawicielami firm wiemy jednak, że bezpośredni kontakt jest formą, którą wyjątkowo cenią obie strony tego spotkania. Dlatego Targi Pracy organizowane przez Centrum Współpracy z Biznesem UEW to wydarzenie, na które z niecierpliwością czeka cała nasza społeczność akademicka, jak i partnerskie firmy.

Udział w Targach Pracy 2022 – rekrutacja pracodawców została zakończona

Zainteresowane firmy, jednostki oraz instytucje zapraszamy do zapoznania się z warunkami wydarzenia stanowiącego zamówienie usługi.*

Kluczowe elementy tworzące ofertę:

*Jeżeli przed datą planowanego wydarzenia, zostaną wprowadzone regulacje uniemożliwiające organizację Targów na terenie Uczelni, organizator może podjąć decyzje o jego odwołaniu.

Stawiamy na:

Poprzednie edycje Targów Pracy
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

targi_pracy_wystawcy
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem