O nas

Centrum Współpracy z Biznesem  powstało w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz oczekiwania otoczenia biznesowego. Podstawowe zadania Centrum Współpracy z Biznesem dotyczą koordynowania współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W szczególności Centrum zajmuje się:

 • badaniem potrzeb i oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • monitoringiem Karier Zawodowych Absolwentów,
 • stymulowaniem procesów trwałej współpracy z partnerami z otoczenia Uczelni, jej nawiązywaniem i rozwijaniem,
 • koordynowaniem przepływu informacji pomiędzy podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, a jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w sposób zapewniający profesjonalną obsługę od początku do końca procesu,
 • pośredniczeniem w nawiązywaniu kontaktów między studentami, Uczelnią, pracodawcami i instytucjami rynku pracy w tym pośrednictwo praktyk, pracy i staży,
 • koordynowaniem procesu włączania wybitnych absolwentów Uczelni w zróżnicowane formy rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów,
 • realizacją projektów i programów rozwojowych we współpracy z biznesem w tym konsultowanie proponowanych przez Uczelnię programów kształcenia, zwiększanie zaangażowania praktyków w proces dydaktyczny,
 • organizowaniem seminariów i konferencji na styku uczelnia-biznes, służących wymianie doświadczeń i promocji osiągnięć Uczelni,
 • podejmowaniem działań służących rozwojowi relacji z przedsiębiorcami.

W ramach Centrum działają Biuro Karier i Sekcja Obsługi Relacji z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym.

Do zadań Biura Karier należy m.in.:

 • wsparcie studentów/absolwentów poprzez doradztwo kariery i career coaching oraz konsulting terapeutyczny,
 • badanie kompetencji studentów/absolwentów z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi,
 • organizacja oraz realizacja szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów UE realizowane we współpracy z pracodawcami,
 • realizacja programów rozwojowych z udziałem pracodawców (np. „Mentoring”) oraz projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • analiza ścieżki rozwoju zawodowego,
 • współpraca z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi UE oraz w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier.

Do zadań Sekcji Obsługi Relacji z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym należy m.in.:

 • publikacja ofert pracy, praktyk i staży poprzez dostępne kanały komunikacyjne,
 • koordynowanie udostępnianiem powierzchni w celach promocji firmy (plakatowanie, standy itp.) na terenie kampusu Uczelni,
 • promocja firm/instytucji/organizacji współpracujących z Centrum w ramach umów partnerskich,
 • kampanie employer branding tzw. Open Day,
 • opracowywanie Katalogu Pracodawcy,
 • organizacja Targów Pracy,
 • organizacja spotkań biznesowych przedstawicieli firm/organizacji i instytucji otoczenia społeczno - gospodarczego z przedstawicielami Uczelni,
 • zbieranie i gromadzenie informacji o realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym projektach z instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego,
 • gromadzenie informacji o realizowanych projektach jednostek organizacyjnych Uczelni współpracujących z instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego,
 • tworzenie i prowadzenie bazy firm otoczenia społeczno - gospodarczego współpracujących z Uczelnią,
 • realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (komercyjnych) przy współudziale firm otoczenia społeczno – gospodarczego,
 • wsparcie w komercjalizacja usług Uczelni.

Zapraszamy do kontaktu
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem