Praktyki zawodowe 2021/2022

slajder_glowny


Informujemy, że uzyskane zaliczenia z przedmiotu Praktyka zawodowa dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji będą wpisywane w system USOS sukcesywnie
od 15 do 30 listopada br.Uwaga!

Obowiązek zrealizowania praktyk zawodowych mają jedynie studenci 3 roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, oraz studenci 3 roku studiów licencjackich, którzy nie zrealizowali praktyk w terminie i są zobligowani zaliczyć przedmiot warunkowo.

Studenci studiów II stopnia, studiów licencjackich I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów inżynierskich 1 stopnia nie są zobligowani do zrealizowania praktyk zawodowych, gdyż ten przedmiot nie jest już dla nich obowiązkowy.

Obecnie można zaliczać praktyki na podstawie miejsca pracy lub doświadczenia zawodowego (do dwóch lat wstecz)  zgodnymi z kierunkami studiów (120h) wg. instrukcji.

Pozostali studenci 3 roku ZiP, którzy są zobligowani do realizacji 120-to godzinnej praktyki zawodowej w okresie wakacji, tj. od 01.07.2022 do 15.09.2022 postępują zgodnie z poniższą ścieżką:

Zaliczenie praktyk obligatoryjnych na podstawie Trójstronnej Umowy o organizację praktyki zawodowej – realizacja praktyk – minimum 120h w terminie między między 01.07.2022 a 15.09.2022.1. Znajdujesz miejsce praktyki i kontaktujesz się z przełożonym lub możesz skorzystać z platformy JobTeaser https://uewroc.jobteaser.com/pl/users/sign_in?back_to_after_login=%2F lub wybranej poniższej oferty praktyk dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji:

KAUFLAND – rekrutacja ciągła
PROCOM SYSTEM S.A. – rekrutacja ciągła
Mondelēz International – rekrutacja ciągła
Syma Polska sp.z o.o. sp.k. – rekrutacja ciągła
BNP Paribas Bank Polska S.A. - rekrutacja ciągła

2. Otrzymujesz od firmy zgodę na realizację praktyk w regulaminowym terminie (między 01.07.2022 a 15.09.2022).

3. Wypełniasz wraz z firmą Wniosek o przyjęcie na praktykę, przygotuj skan wniosku i prześlij na adres praktyki@ue.wroc.pl. PAMIĘTAJ! MINIMUM TYDZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ROZPOCZĘCIA PRAKTYK

4. Na podstawie wniosku pracownik Biura Karier przygotowuje Umowę Trójstronną, którą wysyła do Studenta/ki i Opiekuna/ki praktyk - wzór umowy.

5. Ustal z pracodawcą Program praktyk zawodowych wraz ze swoimi obowiązkami – możesz skorzystać z przykładów:
6. Następnie wraz z Opiekunem/Opiekunką praktyk wydrukuj 3 egzemplarze Umowy Trójstronnej o realizację praktyk zawodowych, uzupełnij je, zbierz wszystkie potrzebne podpisy i przekaż 3 egzemplarze dokumentu na Uniwersytet.

7. Dokumenty można dostarczyć do urny znajdującej się przy recepcji na parterze w Budynku E (w kopercie z dopiskiem: Imię i nazwisko-kierunek-PRAKTYKI OBLIGATORYJNE), dostarczyć do Biura Karier (pokój 205E) lub przesłać pocztą na adres: Biuro Karier Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. ul. Komandorska 118-120; 53-345 Wrocław, z dopiskiem: PRAKTYKI OBLIGATORYJNE

8. Przed rozpoczęciem praktyki ubezpiecz się od NNW.

9. Pobierz Dziennik praktyki zawodowej i wypełniaj go na bieżąco zgodnie z zadeklarowanym Programem praktyk zawodowych.

10. Po zrealizowaniu praktyk uzupełniony i podpisany Dziennik Praktyk przekaż do Centrum Współpracy z Biznesem – Biura Karier najpóźniej do 30.09.2022. (pocztą, osobiście do Biura lub do skrzynki przy portierni w bud. E).

11. Pamiętaj, że realizacja nieodpłatnych praktyk zawodowych w wymiarze 120 h odbywa się
w nieprzekraczalnych terminach - 01.07.2022 - 15.09.2022.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

regulamin_praktyki        zarzadzenie_80KONTAKT
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem