Społeczne Kompetencje Przyszłości 2021

spoleczne_kompetencje_przyszlosci_slajd

Społeczne Kompetencje Przyszłości to nowy przedmiot humanistyczny do wyboru zaimplementowany do formalnej ścieżki kształcenia od roku akademickiego 2021/22, przygotowany na bazie Programu Kompetencje Przyszłości, którego organizatorem jest Centrum Współpracy z Biznesem.

Przedmiot jest współtworzony i realizowany przez ekspertów i praktyków ze środowisk biznesowych, samorządowych i pozarządowych.

Do kogo kierowany jest program?

Grupę docelową tworzą studenci II i III roku studiów I stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – zrekrutowano dotychczas 60 studentek i studentów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uniwersalnymi kompetencjami społecznymi niezbędnymi do ciągłego rozwoju osobistego, kształtowania świadomości społecznej, nabywania nowych umiejętności, empatii, współpracy, rozwiązywania problemów, a także do budowania swojej marki osobistej. Wartością dodaną przedmiotu jest zdobycie przez studentów umiejętności nazywania swoich kompetencji oraz budowania swojej skuteczności i przewagi w perspektywie zawodowej.

Przedmiot obejmuje 5 obszarów tematycznych

Filarem przedmiotu jest kreacja projektów społecznych, które studentki i studenci stworzą przy wsparciu trenerów - partnerów biznesowych.

Wrażenia studentów i studentek // edycja 2021

Dziękujemy wszystkim prowadzącym za udział, przekazaną wiedzę oraz zaangażowanie w realizację programu w roku akademickim 2021/2022.

skp_logotypy_1ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:Zapraszamy na stronę programu Społeczne Kompetencje Przyszłości realizowanego w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem