Społeczne Kompetencje Przyszłości

spoleczne_kompetencje_przyszlosci_slajd

Społeczne Kompetencje Przyszłości to nowy przedmiot humanistyczny do wyboru zaimplementowany do formalnej ścieżki kształcenia od roku akademickiego 2021/22, przygotowany na bazie Programu Kompetencje Przyszłości, którego organizatorem jest Centrum Współpracy z Biznesem.

Przedmiot jest współtworzony i realizowany przez ekspertów i praktyków ze środowisk biznesowych, samorządowych i pozarządowych.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM?

Grupę docelową tworzą studenci II i III roku studiów I stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – zrekrutowaliśmy 60 studentek/studentów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uniwersalnymi kompetencjami społecznymi niezbędnymi do ciągłego rozwoju osobistego, kształtowania świadomości społecznej, nabywania nowych umiejętności, empatii, współpracy, rozwiązywania problemów, a także do budowania swojej marki osobistej.

Wartością dodaną przedmiotu jest zdobycie przez studentów umiejętności nazywania swoich kompetencji oraz budowania swojej skuteczności i przewagi w perspektywie zawodowej.

Przedmiot obejmuje 5 obszarów tematycznych:

  1. Inteligencja emocjonalna
  2. Współpraca w zespole
  3. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
  4. Przejmowania odpowiedzialności
  5. Budowanie wizerunku, promowanie działań

Filarem przedmiotu jest kreacja projektów społecznych, które studenci stworzą przy wsparciu trenerów - partnerów biznesowych.ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem