Programy stażowe 2020/2023

 belka_loga
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Aktualności

10.02.2021

Przedłużamy rekrutację u Pracodawców – aplikujcie nadal, prześledźcie jeszcze raz oferty i wysyłajcie jeszcze CV na wybrane programy. Rekrutacja w firmach potrwa do 22.02.2021.

W razie pytań piszcie staze@ue.wroc.pl & dzwońcie (71/36 80 895)

Powodzenia w rekrutacjach :)


03.02.2021
Na podstronach ukazały się już listy rankingowe studentów/studentek zakwalifikowanych do Programów stażowych w ramach projektów – gratulujemy!
Udostępnione są już oferty stażowe od Pracodawców. Zapraszamy do pilnego aplikowania (uwaga! tylko w ramach ofert dla swojego kierunku).

Śledźcie maile od nas i profil fb Programów stażowych https://www.facebook.com/StazeUnijne 
W razie pytań piszcie staze@ue.wroc.pl & dzwońcie (71/36 80 895).
Powodzenia w rekrutacjach :).

22.01.2021
UWAGA! Przedłużamy rekrutację Studentów/ek do Programów Stażowych do 29.01.2021. Zmianie ulega również Harmonogram działań dla Programów Stażowych, m.in. w zakresie terminów publikacji List rankingowych.
Szczegóły w zakładce Terminy! Zapraszamy do zapisów.

07.01.2021
Rekrutacja Studentów/ek do Programów stażowych została uruchomiona i potrwa do 22.01.2021. Zapraszamy do rejestracji. Szczegóły w zakładkach przyporządkowanych do Programów.

Staże dla jakich kierunków realizowane są w ramach Programów Stażowych ZPU2 i ZPUR

Program Stażowy_ZPUR
 • Informatyka w Biznesie 1 rok II stopnia

Program Stażowy_ZPU2
 • Ekonomia 1 rok II stopnia
 • Zarządzanie 1 rok II stopnia
 • Finanse i rachunkowość 1 rok II stopnia
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok II stopnia
 • Logistyka 1 rok II stopnia

W Programach Stażowych moga wziąć udział tylko Studenci/ki studiów stacjonarnych.

Jak sie zgłosić do Programu Stażowego

KROKI REKRUTACYJNE DO PROGRAMÓW STAŻOWYCH:

 1. Rejestracja wstępna za pomocą kwestionariusza online: Rejestracja wstępna Studentów/Studentek.
 2. Oczekiwanie na kontakt ze strony Biura Programu Stażowego - online i/lub telefonicznie i przesłanie do Studenta/Studentki dedykowanego do danego kierunku Formularza zgłoszeniowego do projektu (jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie).
 3. Odesłanie przez Studenta/Studentkę wypełnionego i podpisanego skanu Formularza zgłoszeniowego na adres mailowy dedykowany tylko zagadnieniom stażowym (staze@ue.wroc.pl).
 4. Po informacji zwrotnej z Biura Programu Stażowego o poprawnym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego dostarczenie oryginałów dokumentów do kancelarii Uczelni (w zaadresowanej kopercie) lub wysłanie pocztą/kurierem na adres Uczelni - z dopiskiem "Biuro Karier/Programy stażowe".
* Proszę pamiętać, że obowiązkowym elementem pełnego zgłoszenia do projektu jest dostarczenie w terminie rekrutacji zaświadczenia z Dziekanatu Uczelni o posiadanym statusie Studenta/Studentki konkretnego kierunku, stopnia, rocznika.

Zapraszamy!

Kontakt

Biuro Programów stażowych

Tel: 71 36 80 895
e-mail: staze@ue.wroc.pl


ul. Komandorska 118/120, pok. 205 E,
53-345 Wrocław

 agata_s Agata Sarnowicz
Specjalistka ds. realizacji staży

Obsługa kierunków:
 • Zarządzanie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
                                                             
 
dominika_gajowiak

Dominika Gajowiak 
Referentka ds. praktyk studenckich i staży 

Obsługa kierunków:
 • Informatyka w Biznesie
 • Finanse i rachunkowość 
 karolina_piotrowska
Karolina Piotrowska
Referentka ds. praktyk studenckich i staży

Obsługa kierunków:
 • Ekonomia
 • Logistyka     

ulotka_1_strulotka-2_str

Programy stażowe realizowane są w ramach dwóch projektów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Nowa jakość – nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni” – nr projektu POWR.03.05.00-00-Z221/18 oraz „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku” – nr projektu POWR.03.05.00-00-ZR47/18, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Proponowane przez Pracodawców staże są prowadzone zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę. Programy są weryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora/kę Stażu pod kątem związania ich z efektami uczenia się na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie Trójstronnej Umowy Stażowej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem