Business Challenger

belka_kolor
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój


BUSINESS CHALLENGER (ZPU2)

Business Challenger to biznesowa gra strategiczna, podczas której zespoły studenckie prowadzą wirtualne firmy, działając na rynku krajowym jak i zagranicznym. 

OPIS GRY

W trakcie realizacji gry biznesowej uczestnicy podzieleni na zespoły konkurują między sobą o miejsce na rynku. Pozwoli to na zdobywanie praktycznych doświadczeń m.in. w zakresie: kształtowania strategii rozwoju, kierowania zespołem, komunikowania się, zespołowego rozwiązywania problemów, rentowności inwestycji, zarządzania rozwojem produktów, zarządzania sprzedażą, czy zarządzania wartością. 

W trakcie rozgrywek, które prowadzone są w sekwencjach odpowiadających kwartałom, uczestnicy otrzymują na starcie jednakowy pakiet informacji oraz kapitału. Postawiony im cel biznesowy to osiągnięcie najwyższej wartości firmy w czasie realizowanej gry.

Realizacja symulacji biznesowej rozwija umiejętności i kompetencje menedżerskie studentów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową.

W zbieraniu tych doświadczeń pomogą partnerzy programu, menedżerowie znanych wrocławskich przedsiębiorstw, którzy będą konsultować opracowywane plany i koncepcje jak i oceniać rozwiązania i wnioski zespołów w zakresie wchodzenia na nowe rynki, inwestycji technologicznych, wprowadzania nowych produktów, rozwoju i ciągłego doskonalenia a także inwestycji kapitałowych.

Program w tak szerokim zakresie przy udziale menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw może być realizowany dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego uczestniczyć w nim mogą studenci naszej uczelni, którzy zgłoszą się w procesie rekrutacji.

Uczestnicy/Zespoły

1. Gra oparta jest na pracy zespołów, które tworzy od 5 do 7 osób, reprezentujących 
co najmniej 2 różne kierunki studiów.

2. Dobór osobowy zespołów możliwy jest w jednej z wybranych ścieżek:
a. Zespół tworzy się samodzielnie. Wówczas, po złożeniu przez wszystkich studentów indywidualnych zgłoszeń, przedstawiciel drużyny zgłasza mailowo na adres studenci.zpu2@ue.wroc.pl dane (imiona i nazwiska) wszystkich członków zespołu.
b. Zespół tworzą moderatorzy gry. Wówczas studenci dobierani losowo.

3. W obu przypadkach kluczowe są kryteria, o których mowa w pkt. 1. 

CZAS REALIZACJI GRY

Rozgrywki
Gra realizowana będzie w ramach ośmiu cotygodniowych sesji.

Harmonogram spotkań:
marzec: 16, 23, 30
kwiecień: 14, 20, 27
maj: 04, 11.

Podsumowanie gry: 18 maja 2021

Konsultacje
W czasie trwania gry dla zespołów dostępne będą terminy konsultacji z opiekunami merytorycznymi i przedstawicielami biznesu (terminy podane zostaną po rozpoczęciu realizacji gry). Udział w konsultacjach ma charakter fakultatywny. 

REKRUTACJA II EDYCJA - OTWARTA

REKRUTACJA II EDYCJA – OTWARTA
22.02.-01.03.2021

Zapraszamy wszystkich studentów i studentki 2. roku studiów II stopnia (bez względu na realizowany kierunek studiów) do udziału w II. edycji programu Business Challenger, realizowanego przy współpracy ekspertów przedsiębiorczości, informatyki oraz ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i menedżerów prestiżowych wrocławskich firm.

Ramy czasowe: marzec - maj 2021

Jak się zapisać do gry?

 • Zapoznaj się z Regulaminem i warunkami przystąpienia do Projektu.
 • Wypełnij Formularz i sprawdź skrzynkę mailową.
 • O szczegółach będziemy informować na bieżąco, wykorzystując komunikację na mailową.

Udział w grze to:

 • Nowe doświadczenie
 • Współpraca z managerami wrocławskich firm
 • Kontakt z opiekunami merytorycznymi podczas realizacji zadań
 • Budowanie umiejętności pracy w zespole

Ważne!

 • Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa wprowadzone na Uczelni, nie muszą Państwo dostarczać do Biura Projektu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w Regulaminie. Wystąpimy w Państwa imieniu do Dziekanatu, z prośbą o przygotowanie dokumentów i odbierzemy je samodzielnie. Nie ma potrzeby, abyście osobiście przychodzili do Biura Projektu, bądź Dziekanatu - wystarczy wypełnić formularz online!
 • Możecie sami stworzyć zespoły w ramach których będziecie grać. Jak to zrobić – sprawdź w opisie gry.

REKRUTACJA I EDYCJA - ZAKOŃCZONA

REKRUTACJA I EDYCJA – ZAKOŃCZONA

Zapraszamy wszystkich studentów i studentki 3. roku studiów I stopnia (bez względu na realizowany kierunek studiów) do udziału w I. edycji programu Business Challenger, realizowanego przy współpracy ekspertów przedsiębiorczości, informatyki oraz ekonomii naszego Uniwersytetu Ekonomicznego i menedżerów prestiżowych wrocławskich firm.

Ramy czasowe: 14 grudnia 2020 -30 stycznia 2021.

Jak się zapisać do gry?

 • Zapoznaj się z Regulaminem i warunkami przystąpienia do Projektu.
 • Wypełnij Formularz i sprawdź skrzynkę mailową.
 • O szczegółach będziemy informować na bieżąco, wykorzystując komunikację na mailową.

Istotne informacje

 • Możecie sami stworzyć zespoły w ramach których będziecie grać. Jak to zrobić – sprawdź w opisie gry.
 • Zależy nam na uczestnictwie w grze większej liczby grup, aby rywalizacja była jeszcze bardziej dynamiczna, dlatego prosimy Was o cierpliwość i wyrozumiałość osoby które już się złożyły swoje aplikacje.
 • Pamiętajcie też, że udział w Programie BCHL może być formą zaliczenia praktyk obligatoryjnych!

Korzyści to m.in.:

 • Nowe doświadczenie
 • Współpraca z managerami
 • Kontakt z opiekunami merytorycznymi
 • Budowanie umiejętności pracy w zespole

Ważne!

 • Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.
 • Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa wprowadzone na Uczelni, nie muszą Państwo dostarczać do Biura Projektu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w Regulaminie. Wystąpimy w Państwa imieniu do Dziekanatu, z prośbą o przygotowanie dokumentów i odbierzemy je samodzielnie. Nie ma potrzeby, abyście osobiście przychodzili do Biura Projektu, bądź Dziekanatu - wystarczy wypełnić formularz online!

SYMULACYJNA GRA TopTeam

Napędzająca symulację gra TopTeam jest nowoczesną, autorską grą biznesową, wykorzystywaną w programach uczelni w Polsce i za granicą jak również w warsztatach menedżerskich przedsiębiorstw.

Symulacyjne gry menedżerskie uważane są za najbardziej efektywne metody rozwoju wiedzy i umiejętności, które:


Opiekunowie merytoryczni:
dr. hab., prof. UEW Grzegorz Bełz
dr. hab., prof. UEW Łukasz Wawrzynek  
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania 


Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu
Bud. E, pok. 207 
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław zaneta_2Żaneta Teklak
tel. (71) 36 80 884
e-mail: zaneta.teklak@ue.wroc.plzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem