Business Challenger

belka_kolor
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój


BUSINESS CHALLENGER

Business Challenger to biznesowa gra strategiczna, podczas której zespoły studenckie prowadzą wirtualne firmy, działając na rynku krajowym jak i zagranicznym. 

OPIS GRY

W trakcie realizacji gry biznesowej uczestnicy podzieleni na zespoły konkurują między sobą o miejsce na rynku. Pozwoli to na zdobywanie praktycznych doświadczeń m.in. w zakresie: kształtowania strategii rozwoju, kierowania zespołem, komunikowania się, zespołowego rozwiązywania problemów, rentowności inwestycji, zarządzania rozwojem produktów, zarządzania sprzedażą, czy zarządzania wartością. 

W trakcie rozgrywek, które prowadzone są w sekwencjach odpowiadających kwartałom, uczestnicy otrzymują na starcie jednakowy pakiet informacji oraz kapitału. Postawiony im cel biznesowy to osiągnięcie najwyższej wartości firmy w czasie realizowanej gry.

Realizacja symulacji biznesowej rozwija umiejętności i kompetencje menedżerskie studentów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową.

W zbieraniu tych doświadczeń pomogą partnerzy programu, menedżerowie znanych wrocławskich przedsiębiorstw, którzy będą konsultować opracowywane plany i koncepcje jak i oceniać rozwiązania i wnioski zespołów w zakresie wchodzenia na nowe rynki, inwestycji technologicznych, wprowadzania nowych produktów, rozwoju i ciągłego doskonalenia a także inwestycji kapitałowych.

Program w tak szerokim zakresie przy udziale menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw może być realizowany dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego uczestniczyć w nim mogą studenci naszej uczelni, którzy zgłoszą się w procesie rekrutacji.

Uczestnicy/Zespoły

1. Gra oparta jest na pracy zespołów, które tworzy od 5 do 7 osób, reprezentujących 
co najmniej 2 różne kierunki studiów.

2. Dobór osobowy zespołów możliwy jest w jednej z wybranych ścieżek:
a. Zespół tworzy się samodzielnie. Wówczas, po złożeniu przez wszystkich studentów indywidualnych zgłoszeń, przedstawiciel drużyny zgłasza mailowo na adres studenci.zpu2@ue.wroc.pl dane (imiona i nazwiska) wszystkich członków zespołu.
b. Zespół tworzą moderatorzy gry. Wówczas studenci dobierani losowo.

3. W obu przypadkach kluczowe są kryteria, o których mowa w pkt. 1. 

CZAS REALIZACJI GRY

Rozgrywki

Gra realizowana będzie w ramach ośmiu cotygodniowych sesji, które realizowane zostaną zgodnie z harmonogramem:

rok akademicki 2020/2021

01 grudnia 2020 (wtorek)

9:00 – 11:00

10 grudnia 2020 (czwartek)

 

15 grudnia 2020 (wtorek)

9:00 – 11:00

22 grudnia 2020 (wtorek)

9:00 – 11:00

29 grudnia 2020 (wtorek)

 

05 stycznia 2021 (wtorek)

9:00 – 11:00

12 stycznia 2021 (wtorek)

9:00 – 11:00

19 stycznia 2021 (wtorek)

9:00 – 11:00

26 stycznia 2021 (wtorek)

9:00 – 11:00


Konsultacje

W czasie trwania gry dla zespołów dostępne będą terminy konsultacji z opiekunami merytorycznymi i przedstawicielami biznesu (terminy podane zostaną po rozpoczęciu realizacji gry). Udział w konsultacjach ma charakter fakultatywny. 

REKRUTACJA

Oficjalnie możemy potwierdzić, że właśnie wystartowaliśmy!

Zapraszamy studentów 3. roku studiów I stopnia wszystkich realizowanych kierunków UEW do udziału w programie. 

Przez najbliższy tydzień czekamy na wasze zgłoszenia do I edycji programu Business Challenger, realizowanego przy współpracy ekspertów przedsiębiorczości, informatyki oraz ekonomii naszego Uniwersytetu Ekonomicznego i menedżerów prestiżowych wrocławskich firm.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana:

… dołącz do biznesowej gry online na platformie symulacyjnej - z własnego domu i zacznij rozkręcać swój wirtualny biznes!

Ważne! 

  • Na zgłoszenia czekamy od 16 do 30 listopada 2020.
  • Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa wprowadzone na Uczelni, nie muszą Państwo dostarczać do Biura Projektu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Wystąpimy w Państwa imieniu do Dziekanatu z prośbą o przygotowanie dokumentów i odbierzemy je samodzielnie, więc nie ma potrzeby, aby osobiście stawiali się Państwo w Biurze Projektu. Wystarczy wypełnić formularz!

SYMULACYJNA GRA TopTeam

Napędzająca symulację gra TopTeam jest nowoczesną, autorską grą biznesową, wykorzystywaną w programach uczelni w Polsce i za granicą jak również w warsztatach menedżerskich przedsiębiorstw.

Symulacyjne gry menedżerskie uważane są za najbardziej efektywne metody rozwoju wiedzy i umiejętności, które:

  • Opierają się na samodzielnej, aktywnej analizie oraz interpretacji problemów i zjawisk występujących w biznesie.
  • Pozwalają niezwykle trafnie analizować i weryfikować funkcjonowanie osób w sytuacjach biznesowych.
  • Zapewniają wysoki poziom zaangażowania i intensywność interakcji uczestników, wchodzących w typowe role biznesowe.

Opiekunowie merytoryczni:
dr. hab., prof. UEW Grzegorz Bełz
dr. hab., prof. UEW Łukasz Wawrzynek 
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania 

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu
Bud. E, pok. 207 
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław 


joanna_majer
Joanna Majer
tel. (71) 36 80 884
e-mail: joanna.majer@ue.wroc.pl


zaneta_2Żaneta Teklak
tel. (71) 36 80 884
e-mail: zaneta.teklak@ue.wroc.plzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem