Praktyki zawodowe

praktyki_zawodowe

Praktyki zawodowe są kierowane wyłącznie do studentów 2 roku studiów licencjackich, oraz 3 roku studiów inżynierskich i stanowią zaliczenie przedmiotu Praktyki zawodowe.

Wytyczne dotyczące realizacji i zaliczeń praktyk zawodowych na zasadzie warunku
dla studentów/ek 5 semestru studiów licencjackich i 7 semestru studiów inżynierskich
zgodnie z Komunikatem nr 9/2020 Dziekana ds. studenckich z dnia  15 października 2020r.
w sprawie niezaliczenia praktyk zawodowych w określonym terminie
http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ne/aadziekanat2019/komunikat_ace_9_2020.pdf

I. Zaliczenie praktyki zawodowej w podmiocie gospodarczym 
wskazanym przez studenta/kę:

1. Złóż podanie do Prodziekana  ds. studenckich  podania o wydanie warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze.

2. Wybierz pracodawcę zgodnie z kierunkiem swoich studiów i umów się z Nim na realizację praktyk*. Jeśli masz możliwość podjęcia pracy lub wolontariatu zgodnie ze swoim kierunkiem studiów i zrealizujesz  tam zadania w wymiarze co najmniej 120 godzin będzie to również prawidłowe rozwiązanie.

3. Podpisz z pracodawcą umowę o realizację praktyk, pracy, wolontariatu, która zawierać będzie informację o czasie trwania (nie mniej niż 120 godzin) i terminie odbywania praktyki, zatrudnienia, wolontariatu oraz o obowiązkach przez Ciebie pełnionych**.

4. Zrealizuj 120 godzin obowiązkowych praktyk (w nieprzekraczalnym terminie do 16.02.2021).

5. Gdy zakończysz praktykę czy pracę, wypełnij podanie elektroniczne (dostępne od 16.11.2020)

6. Na adres praktyki@ue.wroc.pl prześlij skan dokumentu potwierdzającego zrealizowanie praktyk, podjęcia zatrudnienia czy wolontariatu oraz kopię decyzji Prodziekana ds. studenckich o warunkowym zezwoleniu na kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze.*Jeśli nie znalazłeś/aś indywidualnie pracodawcy -  możesz skorzystać  po uprzednim zalogowaniu się ze strony https://uewroc.jobteaser.com/pl/users/sign_in?back_to_after_login=/ 

**Jeśli pracodawca nie posiada swojego wzoru umowy i chce podpisać z Uczelnią umowę o zrealizowanie praktyk, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi praktyk nieobligatoryjnych: 

http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9593/praktyki_nieobligatoryjne.html i postępuj według instrukcji.


Uzupełnione podanie elektroniczne i ww. dokumenty będą przyjmowane on-line 
od 16.11.2020 do 16.02.2021

 


II. Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie działalności zawodowej lub społecznej
do dwóch lat wstecz (tj. do 09.2018):
.

  1. Złóż podanie do Prodziekana  ds.  studenckich  podania o wydanie warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze.
  2. Wypełnij podanie elektroniczne (dostępne od 16.11.2020)
  3. Na adres praktyki@ue.wroc.pl prześlij skan dokumentu*** potwierdzającego zrealizowanie praktyk lub zatrudnienia czy działalności w organizacji do dwóch lat wstecz oraz kopię decyzji Prodziekana ds. studenckich o warunkowym zezwoleniu na  kontynuowanie studiów  w kolejnym semestrze.

***Dokument może być umową, świadectwem pracy, zaświadczeniem od podmiotu gospodarczego. Powinien zawierać: imię i nazwisko studenta/ki, nazwę firmy, stanowisko/obowiązki lub zakres zadań, termin zaangażowania i liczbę godzin - tak by można było stwierdzić, że zaangażowanie zawodowe lub społeczne  trwało obowiązkowe 120 godzin, podpis przełożonego, pieczątkę firmy.

Uzupełnione podanie elektroniczne  i ww. dokumenty będą przyjmowane on-line
od 16.11.2020 do 16.02.2021

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem