Praktyki zawodowe

praktyki_zawodowe

Praktyki Zawodowe są kierowane wyłącznie do studentów 2 roku studiów licencjackich, oraz 3 roku studiów inżynierskich i stanowią zaliczenie przedmiotu Praktyki Zawodowe.

Uwaga! Obsługa Studentów/ Studentek w zakresie Praktyk Zawodowych odbywa się tylko w trybie on-line (czas oczekiwania na odpowiedź do 3 dni roboczych). W przypadku konieczności zjawienia się osobiście w Biurze Karier, należy uprzednio umówić się telefonicznie tel. 71 3680 885 lub mailowo praktyki@ue.wroc.pl oraz zastosować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej (maseczki, odkażanie rąk).


Praktyki zawodowe krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z Zał. 1 oraz Komunikatem Dziekana ds. studenckich z dnia 12.05.2020 w sprawie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020.

 2. Wybierz ścieżkę realizacji praktyk 1,2 lub 3 (szczegółowe opisy postępowania znajdziesz poniżej).

 3. Zapoznaj się z procedurą wybranej ścieżki i postępuj zgodnie z nią przestrzegając wyznaczonych terminów.


Professional Practices – Step by step

 1. Read the Rules and Regulations for professional practices carried out by students of first degree studies at the Wrocław University of Economics with Annex 1 and the Communication of the Dean for Students' Affairs of 12 May 2020 on the implementation of professional practices in the academic year 2019/2020.
 2. Choose the path for the realization of practice 1, 2 or 3.
 3. Familiarise yourself with the procedure of the selected pathway and follow it by respecting the deadlines set.

More information here


  praktyki_naglowek_komiks_biale_tlo

kliknij

kafelek_sciezka_1_komiks
 kafelek_sciezka_2_komiks
kafelek_sciezka_3_komiks


przycisk_dokumenty
przycisk_dokumenty_s2
przycisk_dokumenty_s3

przycisk_baza_organizatorow_praktyk
Uwaga Studenci/tki! Na pytania szczegółowe dotyczące praktyk zawodowych odpowiadamy pod numerem telefonu: 71 36 80 885 oraz drogą elektroniczną. Prosimy o kierowanie pytań na adres: praktyki@ue.wroc.pl


Zapoznaj się ze szczegółowym opisem postępowania dla wybranej ścieżki

Szczegóły: Ścieżka 3

Szanowni Studenci!

Termin składania podań w sprawie realizacji praktyk na podstawie dawnej czynności zawodowej lub społecznej studenta minął 31 lipca 2020. W przypadku pytań odnośnie realizacji praktyk według ścieżki 3 prosimy o kontakt mailowy z Panią Karoliną Piotrowską – karolina.piotrowska@ue.wroc.pl


Szczegóły: Ścieżka 2 – aktualna do 15.08.2020

 1. Znajdujesz przedsiębiorstwo, w którym chciałbyś realizować praktykę zgodną z Twoim kierunkiem studiów.
 2. Kontaktujesz się z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania wstępnej zgody na realizacje praktyki.
 3. Wypełniasz Wniosek o włączenie podmiotu do Bazy Organizatorów Praktyk.
 4. Czekasz na informację zwrotną z Centrum Współpracy z Biznesem – Biura Karier na swojego maila.
 5. Przesyłasz do Przedsiębiorstwa link do Formularza Zgłoszeniowego Pracodawcy do Bazy Organizatorów Praktyk.
 6. Czekasz na informację o akceptacji wniosku i dopisaniu Podmiotu do Bazy Organizatorów Praktyk. Oczekuj potwierdzenia na swojego maila do 10 dni roboczych.
 7. Realizujesz praktykę zgodnie ze Ścieżką 1 (patrz niżej) – poczynając od pkt. 2.

Szczegóły: Ścieżka 1 – aktualna do 15.09.2020

 1. Zaloguj się na platformę Job Teaser i wybierz miejsce praktyki z Bazy Organizatorów Praktyk zgodnie ze swoim kierunkiem.
 2. Prześlij do wybranego pracodawcy poprzez JobTeaser swoje zgłoszenie i obowiązkowo załącz:
 3. Poczekaj, aż pracodawca z adresu służbowego prześle swoją decyzję do Ciebie oraz do CWB-BK (na adres: organizatorzy.praktyk@ue.wroc.pl) odsyłając wypełniony Wniosek.
 4. Następnie na 1 tydzień przed rozpoczęciem praktyki otrzymasz w CWB-BK (pocztą) 3 egzemplarze Trójstronnej Umowy o organizację praktyki zawodowej, które podpisz i przekaż do podpisu Pracodawcy.
 5. Ustal z pracodawcą Program praktyk zawodowych wraz ze swoimi obowiązkami zgodnie ze swoim kierunkiem studiów – możesz skorzystać z przykładów:
 6. Przed rozpoczęciem praktyki ubezpiecz się od NNW oraz przekaż do Centrum Współpracy z Biznesem –Biura Karier podpisany przez Ciebie i pracodawcę 1 egzemplarz Trójstronnej Umowy wraz z Programem praktyk zawodowych.
 7. Pobierz Dziennik praktyki zawodowej i wypełniaj go na bieżąco zgodnie z zadeklarowanym Programem praktyk zawodowych.
 8. Po zrealizowaniu praktyki i otrzymaniu wszelkich niezbędnych opinii i podpisów ze strony Opiekuna praktyk w Dzienniku, przekaż go do Centrum Współpracy z Biznesem – Biura Karier najpóźniej do 15.09.2020.
 9. Informację na temat zaliczenia praktyk zawodowych otrzymasz do 30.09.2020.
 10. Pamiętaj, że realizacja nieodpłatnych praktyk zawodowych w wymiarze 120 h. odbywa się w terminach 01.07.2020-15.09.2020.
Zapraszamy do zapoznania się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania”, a w przypadku pytań spoza dostępnego katalogu do kontaktu mailowego pod adresem praktyki@ue.wroc.pl.

Praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy i przewidziane są programem studiów (student/-ka otrzymuje za nie punkty ECTS). Stanowią także istotny element w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, dlatego też tak ważne jest, aby ich zakres był zgodny z kierunkiem studiów.

Praktyka zawodowa ma na celu:


Praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na podstawie realizacji jednej z trzech ścieżek, które zostały zaprezentowane na grafice powyżej.

Najczęściej zadawane pytania

Kto musi zrealizować praktykę zawodową?

Do realizacji Praktyk zawodowych zobligowani są wszyscy studenci 2 roku studiów I stopnia studiów licencjackich oraz studenci studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w okresie wakacyjnym przed rozpoczęciem 7 semestru studiów.

Kiedy należy zrealizować praktykę zawodową i jaki jest jej wymiar?

Praktyki zawodowe muszą zostać zrealizowane w wymiarze 120 h w terminie od 01.07 do 15.09.

Czy można zrealizować praktykę w dowolnym miejscu?

 • Zakres praktyki musi być zgodny z efektami uczenia na kierunku danego studenta.
 • W celu wyboru miejsca realizacji praktyki studenci/-tki będą mogli skorzystać z Bazy Organizatorów Praktyk Zawodowych, która będzie udostępniona na platformie JobTeaser. (Ścieżka 1).
 • Istnieje możliwość zaproponowania Organizacji, w której student/-ka chciałby/-aby zrealizować praktykę (Ścieżka 2).

Czy możliwe jest zaliczenie wcześniejszej/ aktualnej aktywności zawodowej na poczet praktyk zawodowych?

Istnieje możliwość zaliczenia praktyki obligatoryjnej na podstawie wcześniejszej pracy/ stażu/ praktyk/ pracy społecznej - do 2 lat wstecz (na podstawie np. umowy, świadectwa pracy, etc) zgodnej z kierunkiem studiów i efektami uczenia*, przy założeniu że trwały minimum 120 godz. (Ścieżka 3)

* Nie jest możliwe zaliczenie praktyki np. na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na podstawie pracy na stanowisku kelnera, stolarza, pracownika ochrony czy prokuratora.

Czy istnieje możliwość realizacji praktyk za granicą?

Jeśli sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie, możliwa jest realizacja praktyk zagranicą.

Czy praktyki zawodowe są płatne?

Obowiązkowe praktyki zawodowe mają charakter bezpłatny.

Czy można realizować praktyki w trybie pracy zdalnej?

Zgodnie z Komunikatem Dziekana ds. studenckich w roku akademickim 2019/2020 w związku ze stanem epidemii praktyka zawodowa może zostać zrealizowana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (praca zdalna), na zasadach obowiązujących u Organizatora praktyki, jak również z wykorzystaniem symulacji biznesowych, jeśli Opiekun praktyki wskaże we Wniosku o przyjęcie na praktykę w rubryce „Dodatkowe informacje”, że efekty uczenia się zostaną w ten sposób zrealizowane.

Pytania, które nie zostały wymienione powyżej prosimy kierować na adres: praktyki@ue.wroc.pl.

Ewentualnie jesteśmy dostępni również pod telefonem kontaktowym: 71 36 80 885.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem