Staże PORTAL

belka_kolor
 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

UWAGA!

Obsługa Studentów/ Studentek w zakresie projektów „STAŻE NA START…”
odbywa się tylko w trybie on-line.

W przypadku konieczności zjawienia się osobiście w Biurze Projektu/Biurze Karier, należy uprzednio umówić się z pracownikiem projektu telefonicznie pod numerem 71/ 36 80 895 lub mailowo na adresy kontaktowe dla swoich kierunków/projektów oraz zastosować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej wymagane w pomieszczeniach zamkniętych
(maseczki/osłona nosa/ust, odkażanie rąk/rękawiczki).

Kontakt - rozwiń

Biuro Projektów „Staże na start 3”

ul. Komandorska 118/120, pok. 205 E,
53-345 Wrocław

 _resized_200x201_agata_s Osoba do kontaktu: Agata Sarnowicz
tel: 71 36 80 895
e-mail: staze.gp@ue.wroc.pl

Zapraszamy na Biura w godzinach 9:00-15:00

REKRUTACJA STUDENTÓW/ STUDENTEK DO III EDYCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Poniżej jest już dostępna aktualna lista firm udostępniających Programy Stażu w najbliższej edycji wraz z informacją o trybie odbywania stażu. 

Zapraszamy do zapoznania się. 


Staże w ramach projektu PORTAL


Zapraszamy do udziału w nowym projekcie stażowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

- „PORTAL - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, na który Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 Zintegrowane Programy Uczelni (Ścieżka I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

W ramach projektu „PORTAL”, realizowane będą staże dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna I roku II stopnia.

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę*. Wymiar stażu wynosi 360 godzin, minimum 20 godz./tydz. Programy są weryfikowane pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 18,50 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

a.    refundacja wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu u pracodawcy,

b.    dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/ki (w formie refundacji),

c.    dofinansowanie kosztów utrzymania w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania,

d.    zwrot kosztów dojazdu studenta/tki spoza miejsca zamieszkania na staż (w formie refundacji),

e.    zwrot kosztów dojazdu studenta/tki za przejazdy komunikacją miejską (w formie refundacji),

f.    ubezpieczenie NNW studenta/tki,

g.    koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu studenta/ki,

h.    pakiet materiałów zużywalnych do wykorzystania w trakcie trwania stażu.

* Firma musi działać na rynku minimum dwa lata (zgodnie z zapisem w KRS).


Dokumenty do pobrania:
Uwaga! Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem