Staże na start - ZIPlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

UWAGA!

Obsługa Studentów/ Studentek w zakresie projektów „STAŻE NA START…”
odbywa się tylko w trybie on-line.

W przypadku konieczności zjawienia się osobiście w Biurze Projektu/Biurze Karier, należy uprzednio umówić się z pracownikiem projektu telefonicznie pod numerem 71/ 36 80 895 lub mailowo na adresy kontaktowe dla swoich kierunków/projektów oraz zastosować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej wymagane w pomieszczeniach zamkniętych
(maseczki/osłona nosa/ust, odkażanie rąk/rękawiczki).

Kontakt

Adres e-mail: staze.zip@ue.wroc.pl
Nr telefonu: 71 36 80 859
bud. E, pok. 205

Kierownik Projektu: mgr Anna Malenda-Iwankiewicz
Specjalista ds. realizacji staży: mgr Aleksandra Wieczorek

REKRUTACJA STUDENTÓW/ STUDENTEK DO IV EDYCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


„STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju., nr projektu POWR.03.01.00-00-S069/17.

Wartość projektu: 1 634 666,88 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 377 697,25 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów i studentek studiów stacjonarnych 1. roku II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez udział w wysokiej jakości płatnych stażach zawodowych realizowanych u pracodawców na terenie całego kraju. Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze zdolności do krytycznego rozumienia umożliwiającego identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, przygotowujących do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych oraz tworzenia i realizacji przedsięwzięć zawodowych. Duży nacisk kładziony jest na naukę łączenia wiedzy technicznej z ekonomią, podejmowania decyzji i działań w praktyce gospodarczej, pracy w zespole i odpowiedzialności za powierzone zadania.

Uczestnicy projektu: 112 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1. roku II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (76 kobiet, 36 mężczyzn w wieku 23 lat- 25 lat) w latach akademickich 2018/2019/, 2019/2020 i 2020/2021.

Planowane efekty: w ramach projektu min 90% uczestników/czek (68 kobiet, 33 mężczyzn: łącznie 101 studentów/ek) podniesie kompetencje zgodne z efektami kształcenia poprzez realizacje staży w obszarach takich jak: Żywność wysokiej jakości, Branża chemiczna i branża farmaceutyczna lub innych zgodnych z kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Pozyskane kompetencje, odpowiadające potrzebom rynku pracy i uzyskane zgodnie z zasadami równości szans, przyczynią się do aktywnego wejścia na rynek pracy uczestników i uczestniczek projektu.

Przebieg staży: płatne 16-to tygodniowe staże w wymiarze 360 godzin (min. 20 godzin/1 tydzień) realizowane u pracodawców z terenu RP działających w obszarach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Dolnośląskiego oraz kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Programy Stażu przygotowane przez pracodawców zostaną zweryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora Stażu pod kątem związania z efektami kształcenia i zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a także zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014.

Wsparcie studentów w realizacji stażu:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem