Staże na start - FIRlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

UWAGA!

Obsługa Studentów/ Studentek w zakresie projektów „STAŻE NA START…”
odbywa się tylko w trybie on-line.

W przypadku konieczności zjawienia się osobiście w Biurze Projektu/Biurze Karier, należy uprzednio umówić się z pracownikiem projektu telefonicznie pod numerem 71/ 36 80 895 lub mailowo na adresy kontaktowe dla swoich kierunków/projektów oraz zastosować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej wymagane w pomieszczeniach zamkniętych
(maseczki/osłona nosa/ust, odkażanie rąk/rękawiczki).

Kontakt

Adres e-mail: staze.firne@ue.wroc.pl
Nr telefonu: 71 36 80 895
bud. E, pok. 205

Kierownik Projektu: mgr Monika Siurdyban
Specjalista ds. realizacji staży: Agata Sarnowicz

REKRUTACJA STUDENTÓW/ STUDENTEK DO IV EDYCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


„STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju., nr projektu POWR.03.01.00-00-S065/17.

Wartość projektu: 1 313 571,60 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 107 078,14 zł

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów i studentek studiów stacjonarnych 1. roku II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez realizację wysokiej jakości płatnych staży zawodowych realizowanych u pracodawców na terenie całego kraju.

Uczestnicy projektu: 90 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1. roku II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (62 kobiet, 28 mężczyzn w latach akademickich 2018/2019 i 2019/2020).

Planowane efekty: w ramach projektu min 90% uczestników projektu (81 studentów i studentek) podniesie kompetencje zgodne z efektami kształcenia wskazanymi w programie studiów poprzez m. in. przygotowanie do wykonywania czynności w oparciu o aktualne rozwiązania technologii teleinformatycznych i komputerowych związanych z obsługą finansową, podatkową i rachunkową czy umożliwienie rozwoju umiejętności współpracy w zespole. Pozyskane kompetencje, odpowiadające potrzebom rynku pracy i pozyskane zgodnie z zasadami równości szans, przyczynią się do aktywnego wejścia na rynek pracy uczestników i uczestniczek projektu.

Przebieg staży: płatne 16-to tygodniowe staże w wymiarze 360 godzin (min. 20 godzin/1 tydzień) realizowane u pracodawców z terenu RP z branży związanej z działalnością finansową, podatkową, rachunkową i bankową zgodnie z Programem Stażu zweryfikowanym przez Uczelnianego Koordynatora Stażu pod kątem związania z efektami kształcenia na FIR, a ponadto pod kątem zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014.

Wsparcie studentów w realizacji stażu:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem