Staże na start - MSG i Zlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

UWAGA!

Obsługa Studentów/ Studentek w zakresie projektów „STAŻE NA START…”
odbywa się tylko w trybie on-line.

W przypadku konieczności zjawienia się osobiście w Biurze Projektu/Biurze Karier, należy uprzednio umówić się z pracownikiem projektu telefonicznie pod numerem 71/ 36 80 895 lub mailowo na adresy kontaktowe dla swoich kierunków/projektów oraz zastosować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej wymagane w pomieszczeniach zamkniętych
(maseczki/osłona nosa/ust, odkażanie rąk/rękawiczki).

Kontakt

Adres e-mail: staze.ne3@ue.wroc.pl
Nr telefonu: 71 36 80 895
bud. E, pok. 205

Kierownik Projektu: mgr Monika Siurdyban
Specjalista ds. realizacji staży: mgr Agata Sarnowicz

REKRUTACJA STUDENTÓW/ STUDENTEK DO IV EDYCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


„STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów i studentek kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju., nr projektu POWR.03.01.00-00-S070/17.

Wartość projektu: 1 547 095,44 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 303 892,04 zł.

Cel projektu: udzielenie wsparcia studentom i studentkom studiów stacjonarnych 1. roku II stopnia kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizacji wysokiej jakości płatnych staży zawodowych u pracodawców na terenie całego kraju. W czasie staży kluczowe będzie wzmacnianie innowacyjnych umiejętności i postaw ważnych dla gospodarki opartej na wiedzy,
a także adaptacyjność, kompetencje międzynarodowe i przedsiębiorczość, w tym umiejętności organizacyjne i społeczne.

Uczestnicy projektu: 106 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1. roku II stopnia kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (78 kobiet, 28 mężczyzn w wieku 22 lat- 24 lata) w latach akademickich 2018/2019 i 2019/2020.

Planowane efekty: w ramach projektu min 90% uczestników/czek (70 kobiet, 26 mężczyzn: łącznie 96 studentów/ek) podniesie kompetencje zgodne z efektami kształcenia poprzez realizacje zadań stażowych u pracodawców prowadzących podmioty o profilu zgodnym z obszarem edukacji prowadzonej na wyżej wymienionych kierunkach. Pozyskane kompetencje, odpowiadające potrzebom rynku pracy i uzyskane zgodnie z zasadami równości szans, przyczynią się do aktywnego wejścia na rynek pracy uczestników i uczestniczek projektu.

Przebieg staży: płatne 16-to tygodniowe staże w wymiarze 360 godzin (min. 20 godzin/1 tydzień) realizowane u pracodawców z terenu RP, których branże powiązane są ze wskazanymi kierunkami. Programy Stażu przygotowane przez pracodawców zostaną zweryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora Stażu pod kątem związania z efektami kształcenia, a ponadto pod kątem zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01).

Wsparcie studentów w realizacji stażu:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem