Staże na start - ZIFlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

UWAGA!

Obsługa Studentów/ Studentek w zakresie projektów „STAŻE NA START…”
odbywa się tylko w trybie on-line.

W przypadku konieczności zjawienia się osobiście w Biurze Projektu/Biurze Karier, należy uprzednio umówić się z pracownikiem projektu telefonicznie pod numerem 71/ 36 80 895 lub mailowo na adresy kontaktowe dla swoich kierunków/projektów oraz zastosować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej wymagane w pomieszczeniach zamkniętych
(maseczki/osłona nosa/ust, odkażanie rąk/rękawiczki).

Kontakt

Adres e-mail: staze.zif@ue.wroc.pl
Nr telefonu: 71 36 80 895
bud. E, pok. 205

Kierownik Projektu: mgr Agnieszka Charko-Rudnicka
Specjalista ds. realizacji staży: mgr Agata Maryniak

23.09.2020

REKRUTACJA STUDENTÓW/ STUDENTEK DO 4 EDYCJI ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

13.07.2020

REKRUTACJA STUDENTÓW/ STUDENTEK DO 4 EDYCJI ZOSTAŁA WZNOWIONA W TRYBIE ZDALNYM DO ODWOŁANIA

dla kierunków (kontynuacja ZIF) – rocznik 2019/2020:
  • Logistyka 3 rok I stopnia
  • Zarządzanie 3 rok I stopnia
  • Informatyka w Biznesie 3 rok I stopnia

1. Zapraszamy do zgłaszania się pod linkiem: nieaktywny

2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, czekaj na kontakt od Pracownika Biura Projektu, który poinformuje o dalszych krokach


„STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Zarządzanie, Informatyki i Finansów”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju., nr projektu POWR.03.01.00-00-S066/17.

Wartość projektu: 1 067 155,20 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 899 398,40 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów i studentek studiów stacjonarnych trzech kierunków Wydziału Zarządzanie,Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez realizację wysokiej jakości płatnych staży zawodowych realizowanych u pracodawców na terenie całego kraju.

Uczestnicy projektu: łącznie 190 studentów i studentek studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzanie, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym:
150 studentów i studentek 3. roku I stopnia kierunków Zarządzanie, Informatyka w Biznesie i Logistyka (74 kobiety, 76 mężczyzn) w latach akademickich 2018/2019 i 2019/2020.
40 studentów i studentek 1. roku II stopnia kierunków Zarządzanie i Informatyka w Biznesie (21 kobiet, 19 mężczyzn) w roku akademickim 2018/2019).

Planowane efekty: w ramach projektu min 90% (171 studentów i studentek studiów stacjonarnych) podniesie kompetencje określone w efektach kształcenia na kierunkach objętych projektem. Pozyskane kompetencje, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, przyczynią się do aktywnego wejścia na rynek pracy uczestników i uczestniczek projektu, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

Przebieg staży: płatne 6-cio tygodniowe staże w wymiarze 120 godzin (min. 20 godzin/1 tydzień) realizowane u pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką Opiekuna/ki Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu. Zsynchronizowanie planów zajęć na uczelni z zapotrzebowaniem pracodawców umożliwi płynną realizację stażu bez konieczności indywidualnych terminów zaliczeń oraz dostosowania planu zajęć.

Wsparcie studentów/ek w realizacji stażu:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem