Staże na start - ZIFlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

Kontakt

Adres e-mail: staze.zif@ue.wroc.pl
Nr telefonu: 71 36 80 895
bud. E, pok. 205

Kierownik Projektu: mgr Agnieszka Charko-Rudnicka
Specjalista ds. realizacji staży: mgr Agata Maryniak

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 

REKRUTACJA CIĄGŁA DO ODWOŁANIA

Zapraszamy do Biura w godz. 09:00 – 15:00


Nabór prowadzony dla poniższych kierunków:
- Informatyka w Biznesie 3 rok, I st. (kontynuacja z ZIiF)
- Zarządzane 3 rok, I st.
(kontynuacja z ZIiF)
- Logistyka 3 rok, I st.
(kontynuacja z ZIiF)


FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DOSTĘPNE SĄ W BIURZE PROJEKTU.

Zapraszamy do zgłaszania się! (Pokój 205 bud. E)


„STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Zarządzanie, Informatyki i Finansów”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju., nr projektu POWR.03.01.00-00-S066/17.

Wartość projektu: 1 067 155,20 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 899 398,40 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów i studentek studiów stacjonarnych trzech kierunków Wydziału Zarządzanie,Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez realizację wysokiej jakości płatnych staży zawodowych realizowanych u pracodawców na terenie całego kraju.

Uczestnicy projektu: łącznie 190 studentów i studentek studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzanie, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym:
150 studentów i studentek 3. roku I stopnia kierunków Zarządzanie, Informatyka w Biznesie i Logistyka (74 kobiety, 76 mężczyzn) w latach akademickich 2018/2019 i 2019/2020.
40 studentów i studentek 1. roku II stopnia kierunków Zarządzanie i Informatyka w Biznesie (21 kobiet, 19 mężczyzn) w roku akademickim 2018/2019).

Planowane efekty: w ramach projektu min 90% (171 studentów i studentek studiów stacjonarnych) podniesie kompetencje określone w efektach kształcenia na kierunkach objętych projektem. Pozyskane kompetencje, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, przyczynią się do aktywnego wejścia na rynek pracy uczestników i uczestniczek projektu, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

Przebieg staży: płatne 6-cio tygodniowe staże w wymiarze 120 godzin (min. 20 godzin/1 tydzień) realizowane u pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką Opiekuna/ki Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu. Zsynchronizowanie planów zajęć na uczelni z zapotrzebowaniem pracodawców umożliwi płynną realizację stażu bez konieczności indywidualnych terminów zaliczeń oraz dostosowania planu zajęć.

Wsparcie studentów/ek w realizacji stażu:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem