Staże na Start IIlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

Aktualności - rozwiń

 • Trwa rekrutacja pracodawców, którzy będą oferowali staże w ramach 3. edycji „Staży na Start…”

 • Rekrutacja Studentów do 3. edycji „Staży na start…” rozpocznie się 21.10.2019 r.

 • Zapraszamy do Biura Projektów w godz. 09:00-15:00.

 • Trwa rekrutacja do „Staży na start…” dla kierunków:
  • Zarządzanie 1 rok, II st. ZIF – rekrutacja ciągła
  • Informatyka w Biznesie 3 rok, I st. ZIF – rekrutacja ciągła
  • Zarządzane 3 rok, I st. ZIF – rekrutacja ciągła
sns2_ver_5

Projekty „STAŻE NA START II”

Zapraszamy do kolejnej edycji projektów stażowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

- „STAŻE NA START II”, na które Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 5 280 000,00 zł.

„STAŻE NA START II” to cztery projekty adresowane do 498 studentów/ek III roku I stopnia

i I roku II stopnia (pow. 30% studentów/tek danego kierunku) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących kierunków:

Celem projektów jest udzielenie wsparcia studentom/kom związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania staży u pracodawców z terenu całego kraju.

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę*. Programy są weryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora/kę Stażu pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 18,50 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

 1. refundacja wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu u pracodawcy,
 2. dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/ki (w formie refundacji)
 3. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki spoza miejsca zamieszkania na staż (w formie refundacji),
 4. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki za przejazdy komunikacją miejską (w formie refundacji),
 5. ubezpieczenie NNW studenta/tki,
 6. koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu studenta/ki,
 7. pakiet materiałów zużywalnych do wykorzystania w trakcie trwania stażu,

* Firma musi działać na rynku minimum dwa lata (zgodnie z zapisem w KRS).
  zamknij
  Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
  Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem