Staże na Start IIlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

Aktualności - rozwiń

 • Zostały opublikowane Listy rankingowe Studentów/-ek zakwalifikowanych do kolejnej edycji „Staży na start…”. Znajdują się one w poszczególnych zakładkach projektowych.
 • UWAGA! Rekrutacja dla studentów 3. roku I stopnia kierunków Zarządzania, Logistyki oraz Informatyki w Biznesie (kontynuacja ZIiF) została przedłużona.
  Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do odwołania.
  Zapraszamy do Biura Projektu (pok. 205 bud. E), w celu wypełnienia Formularza zgłoszeniowego.

 • Rekrutacja do 3. edycji „Staży na start…” dla studentów 1. roku II st. kierunków  Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Gospodarka Przestrzenna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji została zakończona.


 • Zapraszamy do Biura Projektów w godz. 09:00-15:00. 

Kontakt - rozwiń

Biuro Projektów "Staże na start…"

ul. Komandorska 118/120, pok. 205 E,
53-345 Wrocław

Osoby do kontaktu:

_resized_200x199_agata_m Projekt ZIF: Agata Maryniak
tel: 71 36 80 895
e-mail: staze.zif@ue.wroc.pl
_resized_200x201_agata_s Projekt FIR: Agata Sarnowicz
tel: 71 36 80 895
e-mail: firne@ue.wroc.pl
Projekt NE (MSG, ZE): Agata Sarnowicz
tel: 71 36 80 895
e-mail: staze.ne3@ue.wroc.pl
_resized_200x200_ola Projekt ZIP: Aleksandra Wieczorek
tel: 71 36 80 859
e-mail: staze.zip@ue.wroc.pl

Zapraszamy na Biura w godzinach 9:00-15:00

sns2_ver_5

Projekty „STAŻE NA START II”

Zapraszamy do kolejnej edycji projektów stażowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

- „STAŻE NA START II”, na które Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 5 280 000,00 zł.

„STAŻE NA START II” to cztery projekty adresowane do 498 studentów/ek III roku I stopnia

i I roku II stopnia (pow. 30% studentów/tek danego kierunku) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących kierunków:

Celem projektów jest udzielenie wsparcia studentom/kom związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania staży u pracodawców z terenu całego kraju.

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę*. Programy są weryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora/kę Stażu pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 18,50 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

 1. refundacja wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu u pracodawcy,
 2. dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/ki (w formie refundacji)
 3. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki spoza miejsca zamieszkania na staż (w formie refundacji),
 4. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki za przejazdy komunikacją miejską (w formie refundacji),
 5. ubezpieczenie NNW studenta/tki,
 6. koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu studenta/ki,
 7. pakiet materiałów zużywalnych do wykorzystania w trakcie trwania stażu,

* Firma musi działać na rynku minimum dwa lata (zgodnie z zapisem w KRS).
  zamknij
  Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
  Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem