Staże na Start IIlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 


UWAGA!

Obsługa Studentów/ Studentek w zakresie projektów „STAŻE NA START…”
odbywa się tylko w trybie on-line.

W przypadku konieczności zjawienia się osobiście w Biurze Projektu/Biurze Karier, należy uprzednio umówić się z pracownikiem projektu telefonicznie pod numerem 71/ 36 80 895 lub mailowo na adresy kontaktowe dla swoich kierunków/projektów oraz zastosować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej wymagane w pomieszczeniach zamkniętych
(maseczki/osłona nosa/ust, odkażanie rąk/rękawiczki).

Aktualności - rozwiń

 • 23.09.2020 zakończono rekrutację dla kierunków:
    – INFORMATYKA W BIZNESIE III rok I stopnia
    – ZARZĄDZANIE III rok I stopnia    
    – LOGISTYKA III rok I stopnia

 • 13.07.2020 wznowiono rekrutację dla kierunków:
  - ZARZĄDZANIE III rok I stopnia
  - INFORMATYKA W BIZNESIE III rok I stopnia
  - LOGISTYKA III rok I stopnia
  Szczegóły w zakładce projektowej „Staże na Start – ZIF”

 • REKRUTACJA STUDENTÓW/EK DO PROJEKTÓW STAŻOWYCH DLA KIERUNKÓW:  
  - ZARZĄDZANIE I rok II stopnia
  - MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE I rok II stopnia
  - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I rok II stopnia
  - GOSPODARKA PRZESTRZENNA I rok II stopnia
  - ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI I rok II stopnia
  ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Kontakt - rozwiń

Biuro Projektów "Staże na start…"

ul. Komandorska 118/120, pok. 205 E,
53-345 Wrocław

Osoby do kontaktu:

agnieszka
Projekt ZIF: Agnieszka Charko-Rudnicka
tel: 71 36 80 892
e-mail: staze.zif@ue.wroc.pl
ania Projekt ZIP: Anna Malenda-Iwankiewicz 
tel: 71 36 80 894
e-mail: staze.zip@ue.wroc.pl
_resized_200x201_agata_s Projekt FIR: Agata Sarnowicz
tel: 71 36 80 895
e-mail: staze.firne@ue.wroc.pl
Projekt NE (MSG, ZE): Agata Sarnowicz
tel: 71 36 80 895
e-mail: staze.ne3@ue.wroc.pl

Biuro jest otwarte w godzinach 7.30 – 15.30. Zapraszamy do kontaktu. 

ulotka-a5-05aulotka-a5-05b

Projekty „STAŻE NA START II”

Dobiega końca obecnie realizowana edycja projektów stażowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

- „STAŻE NA START II”, na które Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 5 280 000,00 zł.

„STAŻE NA START II” to cztery projekty adresowane do 498 studentów/ek III roku I stopnia

i I roku II stopnia (pow. 30% studentów/tek danego kierunku) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących kierunków:

Celem projektów jest udzielenie wsparcia studentom/kom związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania staży u pracodawców z terenu całego kraju.

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę*. Programy są weryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora/kę Stażu pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 18,50 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

 1. refundacja wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu u pracodawcy,
 2. dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/ki (w formie refundacji)
 3. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki spoza miejsca zamieszkania na staż (w formie refundacji),
 4. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki za przejazdy komunikacją miejską (w formie refundacji),
 5. ubezpieczenie NNW studenta/tki,
 6. koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu studenta/ki,
 7. pakiet materiałów zużywalnych do wykorzystania w trakcie trwania stażu,

* Firma musi działać na rynku minimum dwa lata (zgodnie z zapisem w KRS).
  zamknij
  Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
  Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem