Staże na Start IIlogo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 


Rekrutacja do 1. edycji Staży na Start 2 została zakończona.
Dziękujemy wszystkim Studentom/Studentkom za udział.

Listy rankingowe Studentów/Studentek zakwalifikowanych do poszczególnych Projektów zostały umieszczone na poszczególnych podstronach ZIF/NE/FiR.

W dniu 16.11.2018 zostały opublikowane Programy Stażowe dla każdej grupy Studentów/Studentek według wydziału, kierunku, roku i stopnia studiów.

Należy aplikować TYLKO na oferty skierowane do konkretnego kierunku 

(Bazy Ofert Staży na podstronach projektowych – zapraszamy na lewą stronę :D).


sns2_ver_5

Projekty „STAŻE NA START II”

Zapraszamy do kolejnej edycji projektów stażowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

- „STAŻE NA START II”, na które Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 5 280 000,00 zł.

„STAŻE NA START II” to cztery projekty adresowane do 498 studentów/ek III roku I stopnia

i I roku II stopnia (pow. 30% studentów/tek danego kierunku) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących kierunków:

Celem projektów jest udzielenie wsparcia studentom/kom związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania staży u pracodawców z terenu całego kraju.

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę. Programy są weryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora/kę Stażu pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 18,50 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

  1. refundacja wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu u pracodawcy,
  2. dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/ki (w formie refundacji)
  3. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki spoza miejsca zamieszkania na staż (w formie refundacji),
  4. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki za przejazdy komunikacją miejską (w formie refundacji),
  5. ubezpieczenie NNW studenta/tki,
  6. koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu studenta/ki,
  7. pakiet materiałów zużywalnych do wykorzystania w trakcie trwania stażu,
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem