Staże na Start - EZiT

logo


"STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunków Ekonomia i Zarządzanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr: POWR.03.01.00-00-S149/15.
Wartość projektu: 1 361 174,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 263 623,57 zł


DO POBRANIA


Ankieta po stażu (Ekonomia)do pobrania
Ankieta po stażu (Zarządzanie)
do pobrania
Wytyczne dotyczące rozliczeń kosztów podróży
do pobrania
Wytyczne dotyczące rozliczeń zakwaterowania
do pobrania
Regulamin projektu
- do pobrania.
Trójstronna umowa stażowa
- do pobrania.

Dziennik stażu - dokumenty do pobrania:

Dla osób realizujących staż
1 miesiąc
2 miesiąc
3 miesiąc
Dla osób realizujących staż  1 miesiąc
2 miesiąc
3 miesiąc
Listy rankingowe:
Dokumenty rekrutacyjne:

Harmonogram rekrutacji studentów i realizacji staży - do pobrania.

Opis szczegółowy zadań projektu - do pobrania.

Prezentacja ze szkolenia wprowadzającego dla Studentów i Studentek – do pobrania.schedule_calendar_free_icon_4

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA


Harmonogram zadań realizowanych w ramach III edycji STAŻY NA START

01 – 15.03.2017

Rekrutacja pracodawców – 3 edycja

01 – 15.03.2017

Rekrutacja Studentów/tek 1. i 2. roku II stopnia – 3 edycja
(staże realizowane w okresie od kwietnia do września)

20.03.2017

Publikacja List Rankingowych Studentów/tek 3 edycji
(Studenci/tki mogą już wysyłać aplikacje do Pracodawców)

20-28.03.2017

Rekrutacja Studentów/tek 3 edycji u Pracodawców wg deklarowanych wolnych miejsc określonych w formularzu zgłoszeniowym Pracodawców (obowiązkowy dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 01.04.2017)

do 29.03.2017

Informacje zwrotne od Pracodawców na temat tego, którzy/które Studenci/tki zostali/ły przyjęci na staż (obowiązkowy dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 01.04.2017)

29.03-03.04.2017

Przygotowanie dokumentacji dla firm, Stażystów/tek, skierowania na badania lekarskie i zgłoszenie do ubezpieczenia NNW, podpisywanie umów (obowiązkowy dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 04.04.2017)

03.04.2017

Szkolenie wprowadzające dla Studentów/tek 3 edycja
(obowiązkowe dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 04.04.2017)

03.04.2017

Szkolenie wprowadzające dla Pracodawców 3 edycja

30.03- 03.04.2017

Badania lekarskie (obowiązkowe dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 04.04.2017)

04.04.2017

Rozpoczęcie realizacji stażu dla Studentów/tek wybranych w ramach
3 edycja (dla Studentów planujących Staż od 04.04.2017)


Harmonogram zadań realizowanych w ramach II edycji STAŻY NA START

02.11-01.12.2016

Rekrutacja pracodawców – 2 edycj.

21.11-05.12.2016

Rekrutacja Studentów/tek 1. lub 2. roku II stopnia – 2 edycj.

06.12.2016

Publikacja List Rankingowych Studentów/tek 2 edycji (Studenci/tki mogą już wysyłać aplikacje do Pracodawców.

07-16.12.2016

Rekrutacja z Studentów/tek 2 edycji u Pracodawców wg deklarowanych wolnych miejsc określonych w formularzu zgłoszeniowym Pracodawców.

do 17.12.2016

Informacje zwrotne od Pracodawców na temat tego, którzy/które Studenci/tki zostali/ły przyjęci na staż.

03.01.2017
godz. 9:30

Szkolenie wprowadzające dla Studentów/tek 2 edycji.

Przygotowanie dokumentacji dla firm, Stażystów/tek, skierowania na badania lekarskie i zgłoszenie do ubezpieczenia NNW, podpisywanie umów.

03.01.2017

Szkolenie dla Opiekunów/ek Stażu w Jeleniej Górze

03.01.2017

Rozpoczęcie realizacji stażu dla Studentów/ek wybranych w ramach 2 edycji.

03-05.01.2017

Jelenia Góra: badania lekarskie 03-05.01.2017.

Harmonogram udzielanego wsparcia Studentom i Studentkom EZiT: E,Z -I edycja I nabór

30.09.2016 godz. 17.30-20.30,
Uniwersytet Ekonomiczny,
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, budynek A, sala 44.

3-godz. szkolenie wstępne dla Studentów dot. pracy w nowym środowisku, zasad równości szans kobiet i mężczyzn, prawidłowych postaw w tym zakresie, jak również niedyskryminowania osób z niepełnosprawnościami.

29.09.2016 godz. 10.00-14.00,
Uniwersytet Ekonomiczny,
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, budynek A, sala 44.

4-godz. szkolenie dla Uczelnianych Koordynatorów Staży i Opiekunów Staży na temat zachowania wysokiej jakości staży i coachingowej pracy ze Studentami

29.09.2016 od godz. 8:00,
30.09.2016,od godz. 8:00,
03.10.2016 od godz. 8:30.
N.Z.O.Z JELMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 6,
58-500 Jelenia Góra.

Wstępne badania lekarskie dla Studentów przyjętych na staże

10.2016-12.2016

Realizacja 3 miesięcznych staży przez Studentów u Pracodawców.


Harmonogram udzielanego wsparcia Studentom i Studentkom EZiT: E,Z -I edycja II nabór

27.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016
N.Z.O.Z JELMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 6,
58-500 Jelenia Góra.

Wstępne badania lekarskie dla Studentów przyjętych na staże

27.10.2016 godz. 16.00-20.00
Uniwersytet Ekonomiczny,
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3

4-godz. szkolenie dla Opiekunów Staży na temat zachowania wysokiej jakości staży i coachingowej pracy ze Studentami

25.10.2016, godz. 10.00-13.00
Uniwersytet Ekonomiczny,
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3

3-godz. szkolenie wstępne dla Studentów dot. pracy w nowym środowisku, zasad równości szans kobiet i mężczyzn, prawidłowych postaw, w tym zakresie, jak również niedyskryminowania osób z niepełnosprawnościami.
02.11.2016-31.01.2017 Realizacja 3 miesięcznych staży przez Studentów u Pracodawców.
02.11.2016-25.11.2016 Rekrutacja Pracodawców do II edycji projektu

text_document_file_free_icon_8

ZAPYTANIA OFERTOWE


KONTAKT


Biuro Projektów "Staże na start"

ul. Nowowiejska 3
pokój 56 budynek A
58-500 Jelenia Góra

tel. 757538293

e-mail: staze.ezit@ue.wroc.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJEzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem