Staże na Start - EZiT

logo


"STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunków Ekonomia i Zarządzanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr: POWR.03.01.00-00-S149/15.
Wartość projektu: 1 361 174,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 263 623,57 zł


DO POBRANIAAnkieta przed stażem (Ekonomia) – do pobrania
Ankieta przed stażem (Zarządzanie) – do pobrania
Ankieta po stażu (Ekonomia) – do pobrania
Ankieta po stażu (Zarządzanie) – do pobrania
 • Ankieta ewaluacyjna (4 tygodnie po stażu) – do pobrania
 • Ankieta ewaluacyjna (3 miesiące po stażu) – do pobrania
 • Rozliczenie kosztów dojazdu/zakwaterowania:
Wytyczne dotyczące rozliczeń kosztów podróży – do pobrania
Wytyczne dotyczące rozliczeń zakwaterowania – do pobrania

UWAGA! W umowie najmu należy wpisać pełną nazwę projektu (w miejscu wykropkowanym) oraz numer projektu. Znajdują się one na pierwszej stronie dzienniczka.

 • Dziennik stażu - dokumenty do pobrania:
Ekonomia:
Dla osób realizujących staż
1 miesiąc
2 miesiąc
3 miesiąc
Zarządzanie:
Dla osób realizujących staż  1 miesiąc
2 miesiąc
3 miesiąc
 • Listy rankingowe:
Lista Rankingowa Studentów zakwalifikowanych do 5 edycji - do pobrania.
Lista rankingowa pracodawców zakwalifikowanych do 5 edycji – do pobrania.
 • Dokumenty rekrutacyjne:
Formularz zgłoszeniowy Ekonomia - do pobrania. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Ekonomia – do pobrania.
Formularz zgłoszeniowy Zarządzanie - do pobrania. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Zarządzanie – do pobrania.
Zasady rekrutacji – do pobrania.
 • Harmonogram rekrutacji studentów i realizacji staży - do pobrania.
 • Prezentacja ze szkolenia wprowadzającego dla Studentów i Studentek – do pobrania.schedule_calendar_free_icon_4

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

Harmonogram zadań realizowanych w ramach VI edycji STAŻY NA START

Harmonogram zadań realizowanych w ramach VI edycji STAŻY NA START
27.11. – 05.01.2018
Rekrutacja pracodawców – 6 edycja
03.01 – 12.01.2018
Rekrutacja Studentów/tek 1 roku II stopnia – 6 edycja (MSG, ZIP, EZIT)
15.01.2018
Publikacja List Rankingowych Studentów/tek 6 edycji (Studenci/tki mogą już wysyłać aplikacje do Pracodawców)
16.01 – 22.01.2018
Rekrutacja Studentów/tek 6 edycji u Pracodawców wg deklarowanych wolnych miejsc określonych w formularzu zgłoszeniowym Pracodawców.
do 23.01.2018
Informacje zwrotne od Pracodawców, którzy/które Studenci/tki zostali/ły przyjęci/tę na staż.
24.01 – 25.01.2018
Przygotowanie dokumentacji dla firm, Stażystów/tek, skierowania na badania lekarskie i zgłoszenie do ubezpieczenia NNW, podpisywanie umów. generowanie umów trójstronnych
26.01.2018
Szkolenie wprowadzające do projektu na Uczelni dla Studentów/tek 6 edycji oraz Opiekunów/Opiekunek Staży
29.01 – 31.01.2018
Badania lekarskie
01.02.2018
Rozpoczęcie realizacji stażu dla Studentów/tek w ramach 6 edycji
01.02. – 30.04.2018
Realizacja cyklu staży przez Studentów/tki w ramach 6 edycji

schedule_calendar_free_icon_4

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

Harmonogram zadań realizowanych w ramach V edycji STAŻY NA START
07.-22.09.2017 
Rekrutacja pracodawców – 5 edycja
27.09.2017
Lista Rankingowa Pracodawców
2-11.10.2017
Rekrutacja Studentów/tek 1. roku II stopnia – 5 edycja
13.10.2017
Publikacja List Rankingowych Studentów/tek 5 edycji
(Studenci/tki mogą już wysyłać aplikacje do Pracodawców)
13-23.10.2017
Rekrutacja Studentów/tek 5 edycji u Pracodawców wg deklarowanych wolnych miejsc określonych w formularzu zgłoszeniowym Pracodawców.
do 23.10.2017
Informacje zwrotne od Pracodawców na temat tego, którzy/które Studenci/tki zostali/ły przyjęci/tę na staż.
24-25.10.2017
Przygotowanie dokumentacji dla firm, Stażystów/tek, skierowania na badania lekarskie i zgłoszenie do ubezpieczenia NNW, podpisywanie umów.
25.10.2017
Szkolenie wprowadzające dla Studentów/tek 5 edycji
25.10.2017
Szkolenie wprowadzające dla opiekunów.
27, 30.10.2017
Badania lekarskie
01.11.2017
Rozpoczęcie realizacji stażu dla Studentów/tek w ramach 5 edycji

Harmonogram zadań realizowanych w ramach IV edycji STAŻY NA START
29.05-09.06.2017
Rekrutacja Studentów/tek 1. i 2. roku II stopnia – 4 edycja
(staże możliwe do realizacji od 01.07.2017 do 30.09.2017)
14.06.2017
Publikacja List Rankingowych Studentów/tek 4 edycji
(Studenci/tki mogą już wysyłać aplikacje do Pracodawców)
16-23.06.2017
Rekrutacja Studentów/tek 4 edycji u Pracodawców wg deklarowanych wolnych miejsc określonych w formularzu zgłoszeniowym Pracodawców
do 28.06.2017
Informacje zwrotne od Pracodawców na temat tego, którzy/które Studenci/tki zostali/ły przyjęci na staż
28-30.06.2017
Przygotowanie dokumentacji dla firm, Stażystów/tek, skierowania na badania lekarskie i zgłoszenie do ubezpieczenia NNW, podpisywanie umów
19.06.2017
Szkolenie wprowadzające dla Studentów/tek 4 edycja
29-30.06.2017 Badania lekarskie
01.07.2017
Rozpoczęcie realizacji stażu dla Studentów/tek w ramach 4 edycji

Harmonogram zadań realizowanych w ramach III edycji STAŻY NA START

01-15.03.2017

Rekrutacja pracodawców – 3 edycja

01-15.03.2017

Rekrutacja Studentów/tek 1. i 2. roku II stopnia – 3 edycja
(staże realizowane w okresie od kwietnia do września)

20.03.2017

Publikacja List Rankingowych Studentów/tek 3 edycji
(Studenci/tki mogą już wysyłać aplikacje do Pracodawców)

20-28.03.2017

Rekrutacja Studentów/tek 3 edycji u Pracodawców wg deklarowanych wolnych miejsc określonych w formularzu zgłoszeniowym Pracodawców (obowiązkowy dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 01.04.2017)

do 29.03.2017

Informacje zwrotne od Pracodawców na temat tego, którzy/które Studenci/tki zostali/ły przyjęci na staż (obowiązkowy dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 01.04.2017)

29.03-03.04.2017

Przygotowanie dokumentacji dla firm, Stażystów/tek, skierowania na badania lekarskie i zgłoszenie do ubezpieczenia NNW, podpisywanie umów (obowiązkowy dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 04.04.2017)

03.04.2017

Szkolenie wprowadzające dla Studentów/tek 3 edycja
(obowiązkowe dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 04.04.2017)

03.04.2017

Szkolenie wprowadzające dla Pracodawców 3 edycja

30.03- 03.04.2017

Badania lekarskie (obowiązkowe dla naboru, który planuje rozpocząć Staż od 04.04.2017)

04.04.2017

Rozpoczęcie realizacji stażu dla Studentów/tek wybranych w ramach
3 edycja (dla Studentów planujących Staż od 04.04.2017)text_document_file_free_icon_8

ZAPYTANIA OFERTOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla 497 stażystów uczestniczących w projektach "STAŻE NA START" o wartości poniżej 30 000 euro netto - DOKUMENTY DO POBRANIA.
 • Zapraszamy do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 497 studentów i studentek podejmujących staże studenckie w ramach projektów "STAŻE NA START" o wartości poniżej 30 000 euro netto - DOKUMENTY DO POBRANIA.
 • Zapraszamy do złożenia oferty: dostawa 497 kompletów materiałów niezbędnych studentom do wykonywania obowiązków podczas staży realizowanych w projektach "STAŻE NA START" - DOKUMENTY DO POBRANIA.


KONTAKT


Biuro Projektów "Staże na start"

ul. Nowowiejska 3
pokój 55 budynek A
58-500 Jelenia Góra

tel. 757538229

e-mail: staze.ezit@ue.wroc.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJEzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem