Mentoring

Obserwując współczesny rynek pracy Biuro Karier Uniwersytetu Ekonomicznego zauważa wzrastające wymagania pracodawców wobec elastyczności i nieustannego procesu uczenia się potencjalnych pracowników. Również rynek pracy, dostosowując się do trendów pokolenia Y, stawia wymagania dając szansę talentom o szczególnej motywacji i zaangażowaniu, zdeterminowanym, mającym jasno ukierunkowane cele.
Odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy jest proponowana przez Biuro Karier Uniwersytetu Ekonomicznego nowa forma wsparcia łącząca potrzeby pracodawcy i oczekiwania studentów, jaką jest Mentoring. Jesteśmy zdania, iż źródłem z którego studenci mogą czerpać inspirację i siłę do własnego rozwoju zawodowego jest potencjał tkwiący w doświadczonych przedstawicielach swoich branż.

Obecnie Mentoring to partnerska relacja, podczas której mentor nie narzuca swojego kierunku i nie daje gotowych odpowiedzi, ale inspiruje ucznia, pomaga odkryć mu jego potrzeby, pragnienia i możliwości rozwoju. Przekazuje też podstawową wiedzę na temat samorozwoju i samodoskonalenia. Mentorzy posiadający rozległe doświadczenie i liczne sukcesy zawodowe, odkrywają w relacji mistrz – uczeń nowe możliwości i źródła inspiracji również do własnego rozwoju.

Główne cele mentoringu:

  • odkrywanie i urzeczywistnianie potencjału;
  • rozwijanie długotrwałej i samoistnej motywacji;
  • ciągły i nieustający feedback w celu budowania samoświadomości;
  • wspólna identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron;
  • wsparcie w podejmowanych wyzwaniach;
  • stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości;
  • analiza możliwych ścieżek kariery, analiza zagrożeń i szans;
  • rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych;
  • wyznaczanie i okresowa weryfikacja celów oraz ewaluacja stopnia ich osiągnięcia (cele dotyczą m.in. przebiegu nauki, rozwoju osobistego oraz kariery).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem