Informacje o projekcie_ZPU2

realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość – nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni” – nr projektu POWR.03.05.00-00-Z221/18 współfinansowanyh przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Czas trwania: od 2019-09-02 do 2023-09-01

Proponowane przez Pracodawców staże są prowadzone zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę. Programy są weryfikowane przez Uczelnianą Koordynatorkę Stażu pod kątem związania ich z efektami uczenia się na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie Trójstronnej Umowy Stażowej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:
  • refundacja wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu u pracodawcy,
  • dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/ki (w formie refundacji)
  • ubezpieczenie NNW studenta/tki,
  • koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu studenta/ki.

Pracodawca zobowiązuje się do:
  • przygotowania Programu Stażowego zgodnego z efektami uczenia się na wybranym kierunku wg. wzoru,
  • wyznaczenia Opiekuna/ki Stażu,
  • rozliczenia wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu - jest możliwość zrezygnowania z wynagrodzenia jeśli jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami firmy,
  • prowadzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji staży (m.in. umowy stażowe, wystawianie opinii w dziennikach stażu, ankiety ewaluacyjne itp.).zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem