Program stażowy_ZPU2_ Ekonomia Zarządzanie MSG Logistyka Finanse_i_rach

 _resized_1713x173_belka_loga
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Zasady udziału w rekrutacji

Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja firmy za pomocą kwestionariusza online: kwestionariusz rejestracji Pracodawcy.

Po rejestracji w powyższym kwestionariuszu należy wypełnić:
- Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy,
- Program/y Stażu,
- Oświadczenie o trybie realizacji stażu (stacjonarny, zdalny lub hybrydowy-mieszany).

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie projektu w części „Dokumenty zgłoszeniowe”.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy zeskanować i wysłać e-mailem do Biura Programów stażowych na adres pracodawcy.staze@ue.wroc.pl - każdy dokument w osobnym pliku (nazwa pliku - Formularz: "Formularz zgłoszeniowy" / Program stażu: "Kierunek_nazwa stanowiska"), a następnie oryginały dokumentów dostarczyć do kancelarii uczelni lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem "Biuro Karier/Programy stażowe".

UWAGA:
W nazwach stanowisk prosimy nie stosować sformułowań: „Praktykant”, „Pomoc” oraz „Wsparcie”.

Projekt „Nowa jakość – nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni" nr projektu POWR.03.05.00-00-Z221/18

Czas trwania: od 2019-09-02 do 2023-09-01

PROGRAM STAŻOWY

Przebieg staży: płatne 16-to tygodniowe staże w wymiarze 360 godzin realizowane u Pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką Opiekuna/ki Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu.

Kierunki objęte wsparciem:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem