Programy stażowe 2020/2023

 _resized_1713x173_belka_loga
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Jak zgłosić firmę do Programu Stażowego?

Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja firmy za pomocą kwestionariusza online: kwestionariusz rejestracji Pracodawcy.

W zależności od wybranego kierunku studiów należy wypełnić przeznaczony dla danego Programu zestaw dokumentów zgłoszeniowych:
Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy,
Program/y Stażu,
Oświadczenie o trybie realizacji stażu (stacjonarny, zdalny lub hybrydowy-mieszany).

Wszystkie dokumenty znajdują się na podstronie dedykowanej wybranemu Programowi Stażowemu w części „Dokumenty zgłoszeniowe”, a szczegółowe informacje w „Zasadach rekrutacji”.

Zapraszamy!

Staże dla jakich kierunków realizowane są w ramach Programów Stażowych ZPU2 i ZPUR

Program Stażowy_ZPUR
  • Informatyka w Biznesie 1 rok II stopnia

Program Stażowy_ZPU2
  • Ekonomia 1 rok II stopnia
  • Zarządzanie 1 rok II stopnia
  • Finanse i rachunkowość 1 rok II stopnia
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok II stopnia
  • Logistyka 1 rok II stopnia

Kontakt

Biuro Programów stażowych

ul. Komandorska 118/120, pok. 205 E,
53-345 Wrocław

 milka_kolo Ludmiła Dudek
tel. 71 36 80 894
e-mail: pracodawcy.staze@ue.wroc.pl


Godziny otwarcia: 7.30 – 15.30

Aktualności

10.02.2021

Ze względu na liczne prośby i napięte terminy w grafikach studentów/studentek (sesja zimowa) – zdecydowaliśmy o przedłużeniu rekrutacji u Pracodawców do 22.02.2021.

Zwrotnie listy stażystów/stażystek muszą do nas dotrzeć do 23.02.2021 do godz. 14.00.


3.02.2021

Opublikowane zostały listy rankingowe Studentów/ek przyjętych do Programów Stażowych i udostępnione zostały Programy Stażu dla wszystkich kierunków. Rozpoczęła się rekrutacja na poszczególne stanowiska.


12.01.2021

Informujemy, że w związku z licznymi prośbami o zmianę terminu zakończenia naboru dla Pracodawców przedłużamy termin rekrutacji do 15.01.2021.

W związku z tym lista rankingowa podmiotów zakwalifikowanych ukaże sie na naszej stronie do 22.01.2021. O wszelkich zmianach będą Pańśtwo powiadamiani na bieżąco.


11.12.2020

Rekrutacja Pracodawców do Programów stażowych została uruchomiona i potrwa do 11.01.2021. Zapraszamy do rejestracji i składania dokumentów.

Programy stażowe realizowane są w ramach dwóch projektów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Nowa jakość – nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni” – nr projektu POWR.03.05.00-00-Z221/18 oraz „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku” – nr projektu POWR.03.05.00-00-ZR47/18, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Proponowane przez Pracodawców staże są prowadzone zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę*. Programy są weryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora/kę Stażu pod kątem związania ich z efektami uczenia się na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie Trójstronnej Umowy Stażowej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

Pracodawca zobowiązuje się do:

  • przygotowania Programu Stażowego zgodnego z efektami uczenia się na wybranym kierunku wg. wzoru,
  • wyznaczenia Opiekuna/ki Stażu,
  • rozliczenia wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu - jest możliwość zrezygnowania z wynagrodzenia jeśli jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami firmy,
  • prowadzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji staży (m.in. umowy stażowe, wystawianie opinii w dziennikach stażu, ankiety ewaluacyjne itp.),

BRAK FINANSOWEGO WKŁADU WŁASNEGO PRACODAWCY,


* Firma musi działać na rynku minimum dwa lata (zgodnie z zapisem w KRS).
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem