Praktyki Zawodowe

praktyki_zawodowe

Zapraszamy pracodawców do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych dla studentów UEW w roku akademickim 2019/2020.

Proponujemy trójstronną współpracę, w której mają Państwo wpływ na przyjęcie studenta na praktykę oraz program, jaki będzie w jej ramach realizowany.

praktyki_klikni,_aby_wypelnic_formularz


REKRUTACJA PRACODAWCÓW 
trwa do 01 czerwca 2020r.Celem naszej współpracy jest:


Co to jest praktyka zawodowa?

Praktyka zawodowa jest integralną częścią programu studiów, obligatoryjną dla studentów wszystkich kierunków oraz form studiów I stopnia i ma charakter nieodpłatny. Jest to czas przeznaczony na pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności
i kompetencji społecznych studenta w realnym środowisku pracy.

Praktyka zawodowa standardowo realizowana jest w miesiącach wakacyjnych tj. od 01 lipca do 15 września.

Czas trwania praktyki wynosi: 120 godzin.

Kto może zgłosić się do Bazy Organizatorów Praktyk?

Organizatorem praktyk może być:

  • podmiot gospodarczy, 
  • instytucja samorządowa,
  • organizacja społeczna (zwane dalej pracodawcą lub podmiotem).

Jakie warunki musi spełnić podmiot gospodarczy, który chce znaleźć się w Bazie Organizatorów Praktyk?

- profil działalności pracodawcy musi być zgodny z określonym kierunkiem studiów, tzn. musi on posiadać w strukturze stanowiska pracy, na których mógłby zostać zatrudniony absolwent określonego kierunku studiów,

- pracodawca musi formalnie zarejestrowany , oraz aktywnie działać,

- złożyć oświadczenia potwierdzające zapewnienie:

  • infrastruktury i wyposażenia miejsca praktyk umożliwiających prawidłową jej realizację,
  • odpowiedniej liczby Opiekunów praktyk w odniesieniu do liczby przyjmowanych studentów,
  • wyznaczania Opiekuna praktyk posiadającego niezbędne, dla sprawowania opieki nad studentem, kompetencje. 
- zgłosić się do Bazy Organizatorów Praktyki za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Efekty trójstronnej współpracy w ramach realizacji praktyk zawodowych to:Przykładowe zadania dla kierunków:

Dane kontaktowe:
Karolina Piotrowska
Aleksander Zuchowski
e-mail: organizatorzy.praktyk@ue.wroc.pl
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem