Staże PORTAL

belka_kolor
 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Staże w ramach projektu PORTAL


Zapraszamy do udziału w nowym projekcie stażowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

- „PORTAL - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, na który Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 Zintegrowane Programy Uczelni (Ścieżka I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

W ramach projektu „PORTAL”, realizowane będą staże dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna I roku II stopnia.

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę*. Wymiar stażu wynosi 360 godzin, minimum 20 godz./tydz. Programy są weryfikowane pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 18,50 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

a.    refundacja wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu u pracodawcy,

b.    dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/ki (w formie refundacji),

c.    zwrot kosztów dojazdu studenta/tki spoza miejsca zamieszkania na staż (w formie refundacji),

d.    zwrot kosztów dojazdu studenta/tki za przejazdy komunikacją miejską (w formie refundacji),

e.    ubezpieczenie NNW studenta/tki,

f.    koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu studenta/ki,

g.    pakiet materiałów zużywalnych do wykorzystania w trakcie trwania stażu.

* Firma musi działać na rynku minimum dwa lata (zgodnie z zapisem w KRS).


Aktualna lista rankingowa pracodawców


Dokumenty do pobrania:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem