Staże na start II


logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1


poziom_pl


ncbir

eu_efs_rgb-1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

Kontakt

Biuro Projektów „Staże na start”

ul. Komandorska 118/120, pok. 205 E,
53-345 Wrocław
tel. 71 36 80 894
e-mail: pracodawcy.staze@ue.wroc.pl

osoba do kontaktu: Anna Malenda-Iwankiewicz

Godziny otwarcia: 9:00-15:00

Aktualności

 • 23.09.2020 Obecnie realizowana jest ostatnia edycja staży w ramach projektów „Staże na start…”. Już wkrótce ogłosimy szczegółu naboru Pracodawców do nowych projektów stażowych. Działania rekrutacyjne planowane są na przełom listopada i grudnia 2020 roku.
 • 08.06.2020 Zostały opublikowane aktualne listy rankingowe Pracodawców, zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładkach poszczególnych projektów.
ulotka-a5-pracodawcy-03aulotka-a5-pracodawcy-03b

Projekty „STAŻE NA START II”

Dobiega końca obecnie realizowana edycja projektów stażowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

- „STAŻE NA START II”, na które Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę 5 280 000,00 zł.

„STAŻE NA START II” to cztery projekty adresowane do 498 studentów/ek III roku I stopnia

i I roku II stopnia (pow. 30% studentów/tek danego kierunku) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących kierunków:

Celem projektów jest udzielenie wsparcia studentom/kom związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania staży u pracodawców z terenu całego kraju.

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę*. Programy są weryfikowane przez Uczelnianego Koordynatora/kę Stażu pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 18,50 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

 1. refundacja wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażu u pracodawcy,
 2. dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania studenta/ki (w formie refundacji)
 3. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki spoza miejsca zamieszkania na staż (w formie refundacji),
 4. zwrot kosztów dojazdu studenta/tki za przejazdy komunikacją miejską (w formie refundacji),
 5. ubezpieczenie NNW studenta/tki,
 6. koszty niezbędnych wstępnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu studenta/ki,
 7. pakiet materiałów zużywalnych do wykorzystania w trakcie trwania stażu,

* Firma musi działać na rynku minimum dwa lata (zgodnie z zapisem w KRS).
  zamknij
  Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
  Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem