Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

  •     Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej      studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  •     Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  •     Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.
  •     Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz po szczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.
  •     Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

Znajdziesz nas tutaj

W SKŁAD DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI BIUR KARIER WCHODZĄ:

    Międzyuczelniane Biuro Karier
    50-382 Wrocław
    tel. (071) 37 57131; 37 57 134
    tel./fax (071) 37 57 132
    www.careers.uni.wroc.pl

    Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego
    ul. Komandorska 118/120;
    53-345 Wrocław
    tel. (071) 36 80 784; 36 80 882
    www.biurokarier.ue.wroc.pl

    Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
    ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
    50-370 Wrocław
    tel: (071) 320 45 17
    https://www.biurokarier.pwr.edu.pl/

    Biuro Karier Dział Praktyk i Promocji Zawodowej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    ul. Fabryczna 29-31;
    53-609 Wrocław
    tel./fax (071) 356 16 28
    http://www.wsb.pl/wroclaw/studenci/biuro-karier
  
    Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
    ul. Wagonowa 9, pok,1;
    53-609 Wrocław
    tel./fax (071) 358 27 68; 358-27-24
   http://www.biurokarier.dsw.edu.pl/
    
    Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
    ul. Sejmowa 5A / bud. E pok. 3
    59-220 Legnica
    tel. (076) 723 21 46, 723 23 48
    www.bk.pwsz.legnica.edu.pl
    
    Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego
    ul. Norwida 25;
    50-375 Wrocław
    tel. (071) 320 10 26; fax. 320 10 27
    http://www.up.wroc.pl/studenci/4064/biuro_karier.html

    Akademickie Biuro Karier
    Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
    ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław
    pokój nr 106, 107
    tel. 71/324 90 63
    http://www.abk.am.wroc.pl/

    Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej
    ul. Ostrowskiego 22;
    53-238 Wrocław
    tel./fax (071) 333 11 08
    www.handlowa.eu/pl/biuro_karier
    
    Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu
    ul. Sołtysowicka 19b (pok.16);
    51-168 Wrocław
    tel. (071) 324 68 42 wew. 5; fax: (71) 325 15 61
   www.kariera.msl.com.pl
    
 
    Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej
    ul. Robotnicza 70B
    53-609 Wrocław
    71/783 38 28 wew. 201
    http://humanistyczna.pl/dla-studentow/biuro-karier/?lang=pl

    Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
    ul. Czajkowskiego 109
    51-150 Wrocław
    71/ 76 58 702
    http://kariera.wso.wroc.pl/

 
    Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
    ul. Krakowska 56-62
    50-425 Wrocław
    71 37 72 152
   http://wszedukacja.pl/uczelnia/biuro-karier/


  Akademickie Biuro Karier
  Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej
  ul. Św. Jadwigi 12
  50-266 Wrocław
  tel. 71-71-88-136
  http://www.prawowroclaw.edu.pl/studenci/akademickie-biuro-karier/

  Biuro Karier Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
  ul. Lwówecka 18
  58-503 Jelenia Góra 5
  http://kpswjg.pl/pl/page/biuro-karier

  Biuro Karier
  Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
  ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice
  pok. 210 (I piętro)
  tel.: +48 (76) 746 53 45
  http://www.biurokarier.dwspit.pl/

HISTORIA BIUR KARIER W POLSCE

Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a takŜe Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.1 Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników.

1 K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem