Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:
  • Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej      studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.
  • Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz po szczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

Znajdziesz nas tutaj

W SKŁAD DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI BIUR KARIER WCHODZĄ:

    Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej
    Kuźnicza 49a,
    50-138 Wrocław
    tel. (071) 375 21 33
    https://biurokarier.uwr.edu.pl

    Centrum Współpracy z Biznesem - Biuro Karier
    ul. Komandorska 118/120;
    53-345 Wrocław
    tel. (071) 368 08 93
    www.biurokarier.wroclaw.pl

    Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
    ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40
    50-370 Wrocław
    tel: (071) 320 34 23
    https://www.biurokarier.pwr.edu.pl/

    Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    ul. Fabryczna 14;
    53-609 Wrocław
    tel. (071) 376 23 55
    www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biuro-karier 
  
    Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
    ul. Strzegomska 47
    53-611 Wrocław
    tel. (071) 355 14 38
    www.biurokarier.dsw.edu.pl/dla-studentaabsolwenta 
    
    Biuro Karier Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
    ul. Sejmowa 5A
    59-220 Legnica
    tel. (076) 723 23 22
    www.bk.pwsz.legnica.edu.pl
    
    Biuro Karier Centrum Wsparcia i Dostępności Uniwersytetu Przyrodniczego
    pl. Grunwaldzki 24A
    50-363 Wrocław
    tel. (071) 320 52 19
    www.upwr.edu.pl/studenci/4064/biuro_karier.html 

    Biuro Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów
    Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
    ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4a, 50-345 Wrocław
    tel. (71) 324 90 63
    www.biurokarier.umed.wroc.pl

    Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej
    ul. Ostrowskiego 22;
    53-238 Wrocław
    tel./fax (071) 333 11 08
    www.handlowa.eu/pl/biuro_karier

    
    Biuro Karier i Programu Erasmus Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
    ul. Czajkowskiego 109
    51-147 Wrocław
    tel: 261658702
    www.awl.edu.pl/bkipm

    Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa
    ul. Św. Jadwigi 12
    50-266 Wrocław
    tel. 509 837 860
    www.prawowroclaw.edu.pl/studenci/akademickie-biuro-karier2/

   Biuro Karier Uczelni Jana Wyżykowskiego
   ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
   tel.: +48 (76) 746 53 45
   www.biurokarier.ujw.pl/

   Biuro Karier i Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego
   al.I.J.Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
   tel: (71) 347 30 00
   www.biurokarier.awf.wroc.pl

   Biuro Karier SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
   ul. Ostrowskiego 30b 53-238 Wrocław
   tel: 693 440 127
   www.kariera.swps.edu.pl 

   Biuro Karier Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
   plac Katedralny 9, 50-328 Wrocław
   tel: (71) 322 99 70
   www.pwt.wroc.pl/index.php/2014-10-28-09-46-09/biuro-karier 


HISTORIA BIUR KARIER W POLSCE

Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a takŜe Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.1 Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników.

1 K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem