Coach współpracujący - dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska

dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska

Profesor w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania
Członek Senatu UE we Wrocławiu
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych
Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich PhD Ekonomia+

 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu. Wykładowca i trener z ponad 20 letnim doświadczeniem. Coach w procesie akredytacji ICF, absolwentka programu szkolenia coachów „Mistrz coachingu” posiadającego najwyższą międzynarodową akredytację jakości (ACTP ICF) i realizowanego przez Szkołę Coachów Meritum, uczestniczka studiów podyplomowych „Coaching z elementami psychologii” na SWPS.
Od 20 lat kreuje przyszłych liderów biznesu nie tylko w trakcie prowadzonych zajęć, ale również poprzez dodatkową aktywizację studentów w kołach naukowych. Była wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Zarządzania „VISTA”.
Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Marka osobista w biznesie”.


Coaching jest jej pasją, prowadzącą do samorealizacji zawodowej i poczucia dobrostanu wynikającego z odczuwania radości z pomagania innym. W dorobku trenerskim posiada wiele godzin zrealizowanych warsztatów podstaw wiedzy menedżerskiej dla studentów i przedstawicieli różnych grup zawodowych uczestniczących w studiach podyplomowych. Podczas swoich zajęć stara się „zaszczepić” w uczestnikach ideę coachingowego zarządzania i wykorzystuje narzędzia coachingowe w treningach menedżerskich.
Coaching łączy z pracą dydaktyczną i naukową oraz z praktyką biznesową świadcząc usługi badawczo-rozwojowe oraz doradcze z zakresu zarządzania strategicznego (badania i analizy rynku oraz podmiotów otoczenia przedsiębiorstwa) oraz zarządzania relacjami z podmiotami otoczenia (budowanie i wdrażanie strategii zarządzania relacjami z podmiotami otoczenia). Ekspert w dziedzinie zarządzania wartością relacji z klientami, w tym definiowania wartości relacji, diagnozy i analizy wartości relacji, rozwiązywania problemów budowania portfela relacji o pożądanej wartości w oparciu o autorską metodę jej pomiaru. Autorka około 80 publikacji naukowych, w tym książki pt. „Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami”. 

 

Zakres działań w CWB-BK:

W kooperacji z Centrum Współpracy z Biznesem wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie związane z kształceniem doktorantów, koordynowaniem programów kształcenia doktorantów i kierowaniem studiami doktoranckimi finansowanymi ze środków NCBiR. Jest członkiem zespołu zajmującego się inicjatywą organizacji studiów doktoranckich dla przedstawicieli biznesu. 

 

Specjalizacja, obszar lub wizja działania:

Jest profesjonalistką w kreowaniu liderów biznesu poprzez równoczesne dzielenie się aktualną wiedzą z zarządzania i kształtowanie postaw nastawionych na współpracę, zrozumienie i akceptację różnorodności oraz zwinne budowanie kariery zawodowej i kierowanie zespołem. W tym celu wykorzystuje swoje umiejętności coachingowe i korzysta z narzędzi coachingowych. Jest specjalistką w coachingu marki osobistej oraz wsparciu menedżerów w trudnych sytuacjach zarządczych. Jej nadrzędną wartością jest życzliwość i nią kieruje się w budowaniu relacji z ludźmi.       

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem