Santander x Cambridge | Weź udział w kursach, szkoleniach i warsztatach z Santanderem!

Santander wraz z Cambridge Judge Business School oferują 1 000 stypendiów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatycznych

•    Stypendia Santander Sustainability | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School są skierowane do wszystkich tych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w zielonych inicjatywach w swoim miejscu zatrudnienia lub zmienić swój profil zawodowy na związany ze zrównoważonym rozwojem.

•    Międzynarodowy program wyposaży uczestników w umiejętności niezbędne do opracowywania rozwiązań z myślą o tworzeniu bardziej równoważonej przyszłości.

•    Wnioski można składać na stronie www.santander-grants.com do 9 czerwca.

Grupa Santander wraz z Cambridge Judge Business School, najbardziej znaną instytucją oświatową zajmującą się kwestiami zrównoważonego rozwoju, oferują 1 000 Stypendiów Santander Sustainability Scholarships | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School.

Stypendia są skierowane do osób, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w zielonych inicjatywach w swoim miejscu pracy, niezależnie od sektora lub które chciałyby zmienić swój profil zawodowy na związany ze zrównoważonym rozwojem. Stypendia będą dostępne dla rezydentów 13 krajów (Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Niemiec, Meksyku, Peru, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Urugwaju).

Sześciotygodniowy międzynarodowy pogram realizowany w formacie online oferuje uczestnikom globalne spojrzenie na problemy środowiskowe oraz globalne wyzwania dotyczące utraty bioróżnorodności, wylesienia, odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowym doświadczeniem będzie możliwość rozwijania praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania kryteriów ESG (dot. środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego) na przykładzie działalności konkretnych spółek.

Zielona transformacja, przejście na nisko- lub zeroemisyjne metody działania to największe i najbardziej naglące wyzwanie przed jakim stoimy jako społeczeństwo. Coraz więcej firm wyznacza sobie konkretne cele dekarbonizacyjne a zrównoważony rozwój jest elementem strategii biznesowych. Pracodawcy poszukują więc na rynku pracy kandydatów mający odpowiednią wiedzę z tego obszaru. Dlatego zapraszamy do udziału w projekcie zarówno osoby, które wchodzą na rynek pracy i chcą poszerzyć swoje kompetencje, ale również tych którzy chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową. Jest to wyjątkowa okazja do spojrzenia na wyzwania jakie przed nami stoją z perspektywy globalnej. – wyjaśnia Katarzyna Teter, men. Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG.

Kurs wyposaży uczestników w narzędzia niezbędne do podejmowania inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem w środowisku pracy i analizowania ich wpływu.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać https://app.becas-santander.com/pl/program/ do 9 czerwca. Udział w programie jest bezpłatny, a aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia programu od Cambridge Judge Business School Executive Education.

Profesor Mauro Guillén, Dziekan Cambridge Judge Business School, podkreśla, że "osiągniecie zrównoważonego rozwoju to największe wyzwanie, z jakim dziś się mierzymy. University of Cambridge oraz Cambridge Judge Business School są prekursorami w zakresie podejmowanych działań nakierowanych na zrozumienie tego złożonego wyzwania oraz sposobów jego podejmowania. Przestaliśmy już postrzegać je jako problem wyłącznie przyszłych pokoleń. Powinniśmy aktywnie uczestniczyć w inicjatywach mających na celu rozwiązanie tego problemu. Bardzo cieszę się, ze współpracy z Grupą Santander w zakresie dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie. Jestem pewien, że razem możemy więcej i z niecierpliwością czekam na kolejne inicjatywy, które będziemy wspólnie podejmować".

Grupa Santander oraz jego wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Jako lider w zakresie odpowiedzialnej bankowości, Grupa Santander jest zaangażowana we wspieranie postępu oraz zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju. Bank, za pośrednictwem Santander Universidades, jako pierwszy zaczął wspierać szkolnictwo wyższe już 25 lat temu wyróżniając się tym na tle innych instytucji finansowych na świecie. Od początku swojej działalności bank przeznaczył ponad 2,1 mld EUR i współpracując z ponad tysiącem uniwersytetów i instytucji z 15 krajów udzielił wsparcia ponad 790.000 studentów, specjalistów oraz przedsiębiorczych projektów.

O Cambridge Judge Business School

Cambridge Judge Business School (CJBS) jest częścią Uniwersytetu Cambridge, jednego z najbardziej prestiżowych na świecie. Koncentruje się na technologiach nakierowanych na walkę ze zmianami klimatycznymi. Cambridge Judge Business School posiada 19 centrów badawczych o różnych specjalizacjach, z których wszystkie przyczyniają się do zmian biznesowych i społecznych. Zrównoważony rozwój to najważniejszy z obszarów, w zakresie którego uniwersytet podejmuje liczne inicjatywy. Nieustanie bada też, jak społeczeństwo oraz firmy mogą i powinny działać na rzecz rozwoju gospodarczego oraz ochrony naszej planety. CJBS Executive Education oferuje przekonujące programy stworzone w oparciu o prowadzone przez wydział Cambridge Judge badania.

Adres WWW: https://app.becas-santander.com/pl/program/

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem