Solidarni z Ukrainą - komunikat w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Ukrainie

belka_do_komunikatow

Drogie Studentki, drodzy Studenci, szanowni Pracownicy i Doktoranci,

informujemy, że został uruchomiony wirtualny punkt kontaktowy, który ma pomóc naszym studentkom i studentom pochodzącym z Ukrainy określić ich potrzeby, aby udzielić realnej pomocy. Docieramy indywidualnie do naszych studentów z Ukrainy za pośrednictwem tego kanału komunikacji.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu powołał Zespół ds. Pomocy Ukrainie, który będzie się zajmował koordynacją pomocy dla studentów naszej uczelni z Ukrainy i ich rodzin a także będzie odpowiadał na pytania związane ze wsparciem oferowanym przez UEW. W skład wchodzą:

 • mgr Magdalena Janowicz – kanclerz,
 • dr Aleksandra Koźmińska-Haberla – Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,
 • mgr Ałła Witwicka-Dudek – dyrektorka Centrum Współpracy z Biznesem,
 • dr Ewa Szostak - Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych.

Pomoc będzie udzielana w wielu aspektach dotyczących między innymi:

 • wsparcia finansowego,
 • elastycznego podejścia do procesu kształcenia studentów z Ukrainy,
 • pomocy prawnej,
 • wsparcia psychologicznego,
 • zapewnienia podstawowych potrzeb żywieniowych,
 • opieki medycznej,
 • wsparcia logistycznego.

Dla studentek i studentów UEW pochodzących z obszaru objętego działaniami wojennymi przygotowaliśmy pakiet pomocowy. Kierownictwo UEW w ramach wsparcia naszych studentów zadecydowało o:

1) zawieszeniu pobierania opłat za studia i akademiki na okres siedmiu miesięcy. Decyzją Władz Uczelni wszystkie opłaty związane z czesnym oraz opłatami za zakwaterowanie zostają odroczone do 30 września.

2) elastycznym podejściu do procesu kształcenia, w tym m.in. zapewnieniu studentkom i studentom z Ukrainy możliwości wzięcia rocznego urlopu dziekańskiego, a w dowolnym momencie jego skrócenia i kontynuowania kształcenia na UEW. Aby ukraińscy studenci i studentki UEW, którzy pomimo działań wojennych mieli możliwość nauki, uczelnia uruchamia możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie zdalnej za pomocą platformy MS TEAM, dodatkowo wszystkie zajęcia będą nagrywane z możliwością odtworzenia w dowolnym czasie.

O kolejnych formach wsparcia Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie informował na bieżąco.

Ponadto Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapewni kandydatkom i kandydatom pochodzącym z Ukrainy dogodne i dostosowane do sytuacji warunki rekrutacji, jak i kontynuacji kształcenia (w trybie przeniesienia z uczelni na terenie Ukrainy) na kierunkach oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Chcielibyśmy poinformować naszych studentów, którzy w ostatnich dniach wyjechali do Ukrainy, by nie przejmowali się pozostawionymi rzeczami w akademikach, zostały one zabezpieczone.

Mając na względzie pilną potrzebę wsparcia finansowego dla studentów z Ukrainy podjęliśmy decyzję o tym, aby Fundacja na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uruchomiła zbiórkę pieniędzy. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie naszych studentów z Ukrainy oraz ich rodzin.

Ponadto pozostajemy w kontakcie z przedsiębiorcami, skupionymi w Radzie Przedsiębiorców przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i naszymi partnerami biznesowymi, którzy będą za pośrednictwem UEW wspierać finansowo naszych studentów z Ukrainy.

Zachęcamy wszystkich, którzy nie są obojętni na dramatyczną sytuacją naszych studentów z Ukrainy i ich rodzin, aby przeznaczyli dowolną kwotę środków finansowych na wsparcie.

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Fundacja na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego

Nr rachunku przeznaczony tylko na wpłaty darowizny:

83160014621898854370000006

Cel wpłaty: Darowizna na rzecz studentów UEW oraz ich rodzin

____

Дорогі друзі з України,

Cтудентки, Cтуденти, Шановні співпрацівники та аспіранти!

Повідомляємо, що запущено віртуальний контактний пункт, щоб надати реальну допомогу студентам з України y їхніx потребax,.

Ми індивідуально зв’язуємося через цей канал з нашими студентами з України

Економічний університет у Вроцлаві визначив Групу допомоги Україні, яка координуватиме допомогу студентам нашого університету з України та їхнім родинам, а також відповідатиме на запитання щодо підтримки, яку пропонує Економічний університет .

Cклад групи:

- Магдалена Янович - канцлер

- Олександра Козьмінська-Хаберла - кафедра міжнародних економічних відносин,

- Алла Вітвіцька-Дудек, - директор Центру ділового співробітництва

- Ева Шостак, кафедра економічної політики та європейських регіональних досліджень,

Університетoм буде надаватися всебічна підтримка, зокрема:

Фінансова підтримка,

Гнучкий підхід до процесу навчання студентів з України,

Юридична допомога,

Психологічна підтримка,

Медична допомога,

Матеріальне забезпечення

Харчування

Ми підготували пакет допомоги для студентів Університетy з районiв, що постраждали від бойових дій. Керівництво Університетy для підтримки наших студентів вирішило:

1) відстрочкy оплати за навчання та проживання в гуртожитку строком на сім місяців. За рішенням керівництва університету всі збори, пов’язані з оплатою за навчання та проживання, відкладено до 30 вересня 2022.

2) гнучкий підхід до навчального процесу, в т.ч надання студентам з України можливості взяти щорічну деканську відпустку, а в будь-який час скоротити її та продовжити навчання в Університетi.

Університет надає можливість дистанційної участі в заняттях за допомогою платформи MS TEAMS, для студентів, які мають можливість навчатися, незважаючи на військові дії,

Oкрім того, усі заняття будуть записані з можливістю скористатися ними y будь-який час.

Ми повідомимо Bас про інші форми підтримки.

Крім того, Економічний університет у Вроцлаві надасть абітурієнтaм з України зручні умови прийомy тa продовження навчання ( переведення з університетів України) за напрямами навчання, які пропонує Економічний університет у Вроцлаві.

Cтудентiв, які останніми днями виїхали в Україну, просимо не турбуватися про речі, які залишилися в гуртожитках, вони будуть забезпечені. Бережіть себе!

Зважаючи на потребу у фінансовій підтримці студентів з України, ми вирішили, що Фонд розвитку Економічного університету у Вроцлаві має розпочати збір коштів. Зібрані кошти підуть на підтримку наших студентів з України та їхніх сімей.

Крім того, ми підтримуємо зв’язок з підприємцями, які об’єднані в Раду підприємців Економічного університету у Вроцлаві, та нашими бізнес-партнерами, які готові надати фінансову підтримкy нашим Українським студентaм.

Ми закликаємо всіх, кому не байдужа жахлива ситуація наших студентів з України та їхніх сімей, виділити будь-які фінансові кошти на підтримку.

Банк: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Фонд розвитку економічного університету

Номер рахункy, призначений для вплати пожертв:

83160014621898854370000006

Призначення: Пожертвування студентам UEW та їхнім родинам

Adres WWW: https://www.ue.wroc.pl/dla_ukrainy/25139/aktualne_akcje_uew.html

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem