Kreatywność i innowacyjność kluczem do sukcesu - ogłoszono kolejną edycję Konkursu AI IN ESG INVESTING

ai_in_esg

Konkurs AI IN ESG INVESTING stwarza niepowtarzalne szanse, zarówno finansowe, jak i zawodowe dla uczestników zmagań oraz jest świetnym polem do sprawdzenia swoich umiejętności. Tematyka konkursu pozwala na udział w rywalizacji grupom studentów o różnych zainteresowaniach naukowych m. in. matematycznych, informatycznych, finansowych, ekonomicznych oraz ekonometrycznych.

Zadaniem zespołów konkursowych utworzonych z 2-4 osób będzie stworzenie indeksu ESG w oparciu o dane finansowe oraz alternatywne. Elementem konkursu jest również testowanie efektywności przygotowanych indeksów w procesie inwestycyjnym. Każdy zespół w razie potrzeby, może konsultować swój model z wybranym przez siebie opiekunem naukowym. 

Udział w konkursie jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Kreatywność oraz innowacyjność to słowa-klucze w tej inicjatywie, zwłaszcza, że poza znajomością tematyki ESG, zespoły reprezentujące uczelnie europejskie będą musiały się wykazać również wiedzą dotyczącą rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji (AI). W pierwszym etapie drużyny złożone z maksymalnie czterech osób, będą pracowały nad rozszerzonym streszczeniem (tzw. extended abstract) raportu, który później, w trakcie drugiego etapu – przy wykorzystaniu już rozwiązań AI – rozwijać będą projektowo, tj. w oparciu o zaproponowane zmienne będą opracowywać modele ilościowe (przy wykorzystaniu metod numerycznych i uczenia maszynowego) oraz oceniać rezultaty portfela inwestycyjnego zbudowanego na podstawie kryteriów ESG.

Dla uczestników 3 najlepszych drużyn przewidziana jest możliwość odbycia praktyk w firmach partnerskich. Rywalizacja odbywać się będzie w języku angielskim w formie zdalnej. Grupy zainteresowane udziałem zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony konkursu, gdzie dostępny jest szczegółowy regulamin oraz harmonogram.

Praktyki inwestycyjne, włączające w swoje strategie czynniki niefinansowe, czyli środowiskowe (ang. environmental), społeczne (ang. social) oraz zarządcze (ang. governance) można uznać obecnie za megatrend na światowych rynkach kapitałowych. Zwłaszcza po pandemii możemy mówić o „akceleracji” tego pojęcia. Przedsiębiorstwa na nowo zaczynają opracowywać modele biznesowe, aby dostosować się do zmieniającego się środowiska biznesowego oraz regulacyjnego. Zrównoważony rozwój dla wielu firm staje się zatem niezwykle istotną częścią ich strategii biznesowych i inwestycyjnych, bez której trudno zapewnić dalszy wzrost i konkurencyjność.

Obecnie niezwykle ważne stają się transparentne i wiarygodne dane, na podstawie których możliwa jest ocena dostępnych opcji inwestycyjnych. Wskaźniki ESG to zatem nie kolejny zabieg PR-owy, ale konieczność w tworzeniu odpowiedzialnej przestrzeni biznesowej przez wszystkich uczestników rynku kapitałowego – wyjaśnia prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland. – Dlatego wspólnie z Fundacją QuantFin stworzyliśmy projekt, w którym studenci, czyli przyszli profesjonaliści finansowi w sposób nieszablonowy i innowacyjny podchodzą do danych alternatywnych, wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym. Dzięki temu projektowi jesteśmy w stanie efektywnie edukować młodych ludzi w zakresie ESG, weryfikując i rozwijając ich kompetencje. To niezwykle istotne, również z punktu widzenia organizacji, które coraz częściej będą poszukiwać ekspertów związanych zawodowo z odpowiedzialnym inwestowaniem. Konkurs AI in ESG Investing może być zatem niezwykle ważnym początkiem kariery zawodowej.

Adres WWW: https://www.esgcompetition.com/home/index.html

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem