Oferta praktyk i staży w ambasadzie RP w Paryżu

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu informuje o możliwości odbywania praktyki studenckiej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki w Ambasadzie RP w Paryżu powinny spełniać następujące warunki:

1. Praktyka studencka:

2. Praktyka absolwencka:
3. Wolontariat:
Osoby ubiegające się o wolontariat powinny posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE. W przypadku wolontariatu okres trwania współpracy nie jest prawnie uwarunkowany i zależy od decyzji wolontariusza oraz potrzeb organizacyjno-kadrowych danej komórki organizacyjnej.

Zgłoszenie

Aplikacje należy przesłać drogą pocztową na adres Ambasady RP w Paryżu (1, rue de Talleyrand, 75007 Paris) z dopiskiem na kopercie "Podanie o praktykę”. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje kierownik Placówki. Zgłoszenia kandydatów zainteresowanych odbyciem praktyki w pionie ekonomicznym można przesyłać na adres paris.amb.info@msz.gov.pl, w tytule wiadomości wpisując „praktyki – profil ekonomiczny”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Wymienione powyżej oświadczenia i formularz dostępne są TUTAJ.

Aplikacje składane w formie kserokopii należy wypełnić czarnym długopisem. Dokumenty niekompletne i/lub wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Ponadto, w niektórych przypadkach Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastrzega sobie prawo do nieudzielania szczegółowych informacji dot. niezakwalifikowania kandydata na praktyki/staż wolontariat.

Informacje dodatkowe

Adres WWW: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/praktyki-wolontariat-i-staz

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem