Oferta stażowa - Rozwój szkolnictwa branżowego w KGHM Polska Miedź S.A.

Program prowadzony jest z pięcioma szkołami w oparciu o zawarte listy intencyjne o współpracy z czterema samorządami z regionu. 

Celem programu jest uzyskanie wymaganego poziomu kwalifikacji, kompetencji psychospołecznych oraz uprawnień przez absolwentów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach pożądanych przez KGHM PM S.A w specjalnościach: górnik, wiertnik, hutnik, elektryk, mechanik, przeróbkarz.

Okres stażu 6 m-cy pozwoliłby studentowi na zapoznanie się ze specyfiką Spółki, zakresem merytorycznym programu a także uzyska umiejętności pracy projektowe i biurowej.

W załączeniu program stażowy w komórce organizacyjnej zajmującej się programem wspierającym rozwój szkolnictwa branżowego w KGHM Polska Miedź S.A

Program stażowy obejmuje:

1. specyfikę działalności Spółki w tym Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

2. zapoznanie się z zakresem programu – akty prawne, zasady, regulaminy, zarządzenia.

3. współudział w realizowanym programie,

4. udział w pracach koncepcyjnych programu

5. współudział w spotkaniach, ustaleniach z obszarami branżowymi Spółki,

6. przygotowanie dokumentacji (notatki, pisma, listy obecności, spotkań, zestawienia)

7. przygotowywanie projektów pism wychodzących

8. obsługa baz danych,

9. współpraca z Koordynatorami z Oddziałów zajmujących się programem,

10. współudział w wykonywaniu zadań bieżących,

11. przygotowanie korespondencji służbowej,

12. archiwizowanie dokumentacji,

13. obsługa biura komórki organizacyjnej.

14. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,

15. udział w załatwianiu bieżących spraw wynikających z obszaru merytorycznego


Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Stanislaw.Pater@kghm.com

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem