Badanie losów absolwentów

bla


 Badanie Losów Absolwentów
prowadzone jest po roku od zakończenia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Badanie prowadzone jest przez jeden miesiąc,
 w okresie od kwietnia do czerwca.

Udział w badaniu jest anonimowy i dobrowolny i 
prowadzone jest zgodnie z art. 352 pkt 15 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) 

Student ma prawo wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na udział w badaniu wypełniając poniższy formularz.* 

kliknij,_aby_sie_zapisac

*W przypadku nieprzesłania odmowy na udział w badaniu losów absolwentów uczelnia automatycznie prześle e-mail zapraszający do udziału w badaniu, zawierający link do ankiety.

W razie pytań zapraszam do kontaktu:
Łukasz Strączek

tel. (+48) 71 36 80 886
e-mail: lukasz.straczek@ue.wroc.plzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem